36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

LAUREACI


Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego                        
Amelia Pudzianowska (Radom)


W KATEGORII POEZJI:
I miejsce – nagroda Burmistrza Miasta Lęborka

Wojciech Roszkowski (Działoszyce)

I miejsce – nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku

Katarzyna Kadyjewska (Rzeszów)

III nagroda

Ewelina Kuśka (Jastrzębie-Zdrój)


W KATEGORII PROZY:


I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego
Wiktor Orłowski (Zgorzelec)


II nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego
Aleksandra Majdzińska (Stara Dąbrowa)


III nagroda
Czesław Markiewicz (Zielona Góra)


NAGRODY SPECJALNE


Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla twórcy z ziemi lęborskiej
Dorota Sysik (Tawęcino)


Wyróżnienie dla twórcy z ziemi lęborskiej
Ewa Krzemińska (Lębork)


Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk)


Nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku
Tytus Kamil Rolski (Rogoźnik)


Wyróżnienie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Mateusz Klebba (Łężyce)                                                          

 

Fotorelację z gali autorstwa firmy WIFOT można obejrzeć  TUTAJ

 

                                                                                 ________________

 

Zapraszamy na uroczystą galę XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego, która odbędzie się w Lęborskim Centrum Kultury Fregata 26 listopada, o godz. 17.00.
Wstęp wolny!

Będzie to literacka i muzyczna uczta. Poznacie państwo nagrodzonych laureatów, usłyszycie najpiękniejsze wiersze w wykonaniu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, w oprawie artystycznej przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku. Będzie także można kupić drobne upominki świąteczne podczas kiermaszu prac podopiecznych ŚDS Lwiątko. 

Na pewno mocnym punktem wieczoru będzie występ artystów Teatru Muzycznego w Gdyni, którzy zaproszą publiczność do wspólnej zabawy przy "Piosenkach z kapelusza". Jakich - to niespodzianka 

Wystąpią:

Agnieszka Babicz, zapewne najpiękniej śpiewający mechanik samochodowy w Polsce. W swoim życiu zagrała wiele ról muzyczno-teatralnych:  Maydey 2, Shrek, Słodkie lata 20/30, Zorba, Dracula, Atlantis, Ania z Zielonego wzgórza, Raj, Klatka dla szaleńców. Występuje także jako wokalistka z repertuarem, w którym znajdują się utwory z musicali, standardy jazzowe i piosenki z filmów. Jest świetną wykonawczynią piosenek Anny German.

 

Rafał Ostrowski, solista Teatru Muzycznego w Gdyni, można go było zobaczyć w rolach Antka w "Chłopach, Wokulskiego w "Lalce", Paula w "Hair" i wielu, wielu innych. Zauważany i nagradzany m. in. za wybitne umiejętności aktorskie i wokalne, za znakomitą pracę artystyczną w spektaklach, min. „Piotruś Pan”, „Lalka”, a nawet za wyjątkowe wcielenie się w role kobiece w spektaklu „Dzieła wszystkie Williama Sheakspear’a w nieco skróconej formie wersja jasssowa”. 

 

 

_____________


Przygotowania do rozstrzygnięcia konkursu idą pełną parą.
Jurorzy wybrali najlepsze utwory spośród 180 zestawów tekstów literackich. Oceniali: prof. Kazimierz Nowosielski, Małgorzata Borzeszkowska, Wojciech Boros, Daniel Odija, Jerzy Stachurski i Bożena Ugowska. 

Zwycięskie teksty zostały przygotowane do publikacji i powędrowały do drukarni. Będzie to już dwudziesty siódmy tomik zawierający nagrodzone utwory.

Przypominamy, że finał konkursu odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godz. 17. w LCK Fregata. Wstęp wolny 
 

_________________________

 

 

Pierwszy etap konkursu zakończony. Dziękujemy wszystkim twórcom za przysłane teksty. Zostały rozpakowane i już powędrowały do jurorów. Nadesłano 168 prac (po 84  poezji i prozie). Teraz pozostaje już tylko czekać na wybór najlepszych.

 

 

 

________________

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz  nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (poniżej).

6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2021 r.

8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

- Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności

- Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja

- Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.

9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godz. 17.00    w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

12. W przypadku trudnej sytuacji epidemicznej decyzja o sposobie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie podjęta organizatorów przed terminem 26.11.2021 r.

13. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatorów Konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ” Klauzulą informacyjną dot. przetwarzanie danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku”.

 ....................................................................                                                                       

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

---------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO W LĘBORKU

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Anna Cykman – e:mail:  komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Grafika 1: 36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

Zobacz także:

37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

Laureaci 37. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

W piątek, 27 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta gala jubileuszowej edycji konkursu. Ogłoszono nazwiska laureatów. Podajemy wyniki konkursu.
36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

Wyniki i fotorelacja 36. edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

29 listopada 2019 r. podczas gali konkursu usłyszeliśmy piosenki Leonarda Cohena i Marka Jackowskiego w wykonaniu zespól Plateau....