38 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku

 

 

Serdecznie dziękujemy laureatom, Zespołowi Tanecznemu LUZ pod kierunkiem pani Teresy Szczepańskiej oraz Grupie Akrobatycznej Balans prowadzonej przez Panią Sandrę Mazur z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 1, podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy "Lwiątko" i licznie przybyłej publiczności za wspaniały wieczór.

Tegoroczny tomik z nagrodzonymi utworami znajduje się TUTAJ

LAUREACI

Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego

Mateusz Dudek (Gdańsk)

W KATEGORII POEZJI:

I miejsce – nagroda Burmistrza Miasta Lęborka

Justyna Katarzyna Zychla (Żary)

II miejsce – nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku

Katarzyna Zając (Ozimek)

Milena Gojny-Zbierowska (Chorzów)

W KATEGORII PROZY:

I miejsce - nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego

Urszula Sikora (Gdańsk)

II miejsce - nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego

Andrzej Chodacki (Parczew)

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla twórcy z ziemi lęborskiej

Maksymilian Halas (Krępa Kaszubska)

Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk)

Nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku

Dominik Bębas (Poznań)

Wyróżnienia Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Hanna Makurat-Snuzik (Gdańsk)

Mateusz Klebba (Rumia)

Turniej Jednego Wiersza

Justyna Katarzyna Zychla (Żary)


-------------------------------------------------------

 

Zapraszamy na uroczystą galę, podczas której zostaną przedstawione wyniki 38 edycji lęborskiego konkursu literackiego, poznamy laureatów, posłuchamy nagrodzonych wierszy w oprawie Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku oraz koncertu grupy "Obsession". 

Gala odbędzie się 24 listopada 2023 r. w sali LCK "Fregata" o godz. 17. Wstęp wolny.
Fot. z FB Kwartet Obsession

 

------------------------------------------------------

 

30 września minął termin nadsyłania prac konkursowych. W tym roku wpłynęło 180 zestawów - 99 w kategorii prozy, 81 w kategorii poezji. Dziękujemy wszystkim autorom z teksty. A te spakowane ruszyły do oceny, której dokonają:
prof. Kazimierz Nowosielski,
Wojciech Boros,
Małgorzata Borzyszkowska,
Tomasz Fopke,
Daniel Odija, 
Jerzy Stachurski.

 

------------------------------------------------------

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział autorzy niezrzeszeni i członkowie organizacji twórczych. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix jednej z czterech ostatnich edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie lub esej - do 10 stron maszynopisu.

5. Teksty należy przesyłać w 5 kopiach. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

6. Każdy utwór należy opatrzyć godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu, e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (http://www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/)

7. Zgłoszone utwory nie mogą być dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.

8. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2023 r.

9. Organizatorzy przewidują nagrody główne - Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego, trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lęborskiej oraz nagroda publiczności
- Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - poezja
- Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - proza
Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.

10. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

12. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

13. Informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

 

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatorów Konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ” Klauzulą informacyjną dot. przetwarzanie danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku”.

 ....................................................................                                                                       

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

---------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO W LĘBORKU

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Anna Cykman – e:mail:  komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
  4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Grafika 1: 38 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku

Zobacz także:

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

29 listopada 2019 r. podczas gali konkursu usłyszeliśmy piosenki Leonarda Cohena i Marka Jackowskiego w wykonaniu zespól Plateau....