XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego


Organizatorzy XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego informują, że w związku decyzją jury z dnia 20 grudnia 2018 r. pan Karol Graczyk został pozbawiony III miejsca w kategorii poezji.

Powodem decyzji było naruszenie przez uczestnika konkursu punktu 5 regulaminu naszego konkursu, który stanowi: „Na konkurs należy nadsyłać (...) utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach”

Decyzja jury

______________________________

Laureaci XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego:

Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego
Barbara Zakrzewska (Ostrołęka)

w kategorii poezji:
I nagroda Burmistrza Miasta Lęborka
Paweł Podlipniak (Radom)

II nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku
Andrzej Wołosewicz (Warszawa)

w kategorii prozy:
I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego
Krzysztof Rejmer (Warszawa)

II nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego
Monika Słonka (Kraków)

III nagroda
Paulina Melcer (Wejherowo)

Nagrody specjalne

Burmistrza Miasta Lęborka
Paulina Czajkowska (Gęś)

Nagroda im. Józefa Majkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku
Grzegorz Baczewski (Warszawa)

Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk)

Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku
Krystyna Lewna (Godętowo)

TUTAJ ZNAJDZIESZ FOTOGRAFIE Z GALI -  WIFOT

_____________________________________

 

Zbliża się termin ogłoszenia wyników konkursu. Jurorzy już wybrali najlepsze prace, które powędrowały do drukarni..Trwają także przygotowania do uroczystej gali - szczególnie - Turnieju Jednego Wiersza. Oprawę wizualną zapewnia lęborski Młodzieżowy Dom Kultury.  

 

 

_____________________________________

Galę XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego uświetni występ Limboskiego. Jest to nie lada gratka dla miłośników bluesa i jazzu.

Limboski to autor oryginalnych, melodyjnych songów, które publiczność na koncertach zna co do słowa. W 2012 r. otrzymał nominację do Fryderyków. W programie "Must be the music" dotarł do półfinału.

20 kwietnia 2018 roku odbyła się premiera najnowszego albumu Limboskiego "Poliamoria". To najbardziej dojrzały tekstowo i muzycznie materiał w dotychczasowej karierze artysty. Na płycie znalazły się ostre riffy gitarowe, ale też egzystencjalne w wymowie ballady podszyte duchem gospel czy country. Limboski bawi się słowem, unika dosłowności. Utwory z płyty z pewnością usłyszymy na gali naszego konkursu 23 listopada 2018 r. w LCK "Fregata".

Zapraszamy!

_____________________________________

Prace nadesłane na konkurs powędrowały do jurorów. Autorzy z całej Polski przysłali 86 utworów prozatorskich i 94 zestawy wierszy. A oceniać je będą: prof. Kazimierz Nowosielski, Wojciech Boros, Małgorzata Borzeszkowska, Daniel Odija i Bożena Ugowska. 

 

 

_____________________________________


REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane
w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (poniżej).

6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2018 r.

8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

 • Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności
 • nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
 • Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
 • Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.

9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 17.00    w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatorów Konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ” Klauzulą informacyjną dot. przetwarzanie danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku”.

 ....................................................................                                                                       

(data i CZYTELNY podpis uczestnika konkursu)

---------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO W LĘBORKU

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Anna Cykman – e:mail:  komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

 

Grafika 1: XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Zobacz także:

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Wyniki 35. edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom Zapraszamy do poznania historii konkursu zapisanej w...
37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

Laureaci 37. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

Wyniki i fotorelacja 36. edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.