Jak zostać czytelnikiem?

Aby zapisać się do wypożyczalni wystarczy przyjść do biblioteki głównej lub filli i dopełnić kilku formalności:

- przeczytać regulamin wypożyczalni,
- okazać dowód osobisty,
- wypełnić i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu - w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje także rodzic lub opiekun prawny.

Zapisana osoba otrzymuje kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania za zbiorów i usług biblioteki we wszystkich działach.