Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa
Grafika : Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Tegoroczna edycja przenosi nas do świata baśni i bajek. Możemy zobaczyć na wystawie znane postaci z bajek, jak i oryginalne interpretacje okładek książek

Jurorzy w zaprezentowanych pracach docenili różne formy wyrazu artystycznego, ciekawe ujęcia i kreatywność, zastosowane efekty oraz wkład pracy włożony w przygotowanie zdjęć.


Autorzy prezentowanych na wystawie zdjęć:

AGNIESZKA DUBIŃSKA
 „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” i „Dziewczynka z zapałkami”

ANNA NACZK
„Ratatuj”

BEATA MROZEWSKA
 „Bajka o zmroku”

DARIUSZ GORLOFF
 „Dziadek do orzechów”

DANUTA NACZK
 „Szczurołap” i „Dziewczynka z zapałkami”

MAJA CHYLEWSKA
„Baśnie 1001 nocy. Najpiękniejsze opowieści Szeherezady”

WOJCIECH KOWALSKI
 „Królowa śniegu” i ”Czarownica. Prawdziwa historia Diaboliny”

   

Jurorzy:

Marek Drzewiecki z Lęborskiego Klubu Fotograficznego

Marcin Staszewski z Lęborskiego Klubu Fotograficznego

Zofia Biskupska – Lisiecka dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

 

Kustosz wystawy: Aleksandra Werenczuk-Hinc

Oprawa graficzna: Aleksandra Majkowska


 

Regulamin wystawy „Jak z okładki. Bajki & Baśnie”

 

 1. Organizatorem wystawy jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku. Jej celem jest upowszechnianie literatury w niekonwencjonalny sposób. W 2024 roku tematem przewodnim są bajki i baśnie. 
 2. Wydarzenie jest adresowane do pasjonatów fotografii i książek: fotografów amatorów i profesjonalistów. Nie ma ograniczeń wiekowych.
 3. Na wystawę należy nadsyłać fotografie nawiązujące do okładek książek, bezpośrednio albo w artystyczny sposób. Tematyka zdjęć ma nawiązywać do bajek i baśni. Można przedstawiać postaci ze świata bajek i baśni, odnieść się do znanych motywów lub tytułu książki. Liczy się przede wszystkim kreatywność i ciekawe nawiązanie do książek i literatury.
 4. Na wystawę można przesłać maksymalnie 3 fotografie. Mogą być wykonane dowolnym urządzeniem i dowolną techniką. Dopuszczalne są fotomontaże, fotografiki oraz przeróbki w programach graficznych.
 5. Wymogi dotyczące zdjęć zgłaszanych do wystawy:
  - format: jpg z maksymalną jakością, pozwalającym na wydruk zdjęcia w formacie co najmniej A3.
  - rozmiar pliku nie przekraczający 10 MB
  - dłuższy bok zdjęcia w przedziale 3000-5000 pixeli
  - nazwa pliku ma zawierać nazwisko i imię autora.
 6. Na wystawę należy zgłaszać prace, będące własnością osoby zgłaszającej, której przysługuje całość praw autorskich i które nie naruszają praw osób trzecich.
 7. Na wystawę powołane przez organizatora jury wyłoni maksymalnie 10 prac. Fotografie zostaną wydrukowane i wyeksponowane. O ilości nagrodzonych prac, formie ich wyeksponowania decydują organizatorzy konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w wystawie prac dostarczonych po wymaganym terminie, o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów regulaminowych.
 9. Fotografie wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego należy nadsyłać do 22.04.2024 roku w formie elektronicznej na adres: mbp.lebork.konkursy@gmail.com, bądź dostarczyć do sekretariatu biblioteki.
 10. Jeżeli uczestnikiem jest osoba poniżej 16 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełnia opiekun prawny.
 11. Wernisaż wystawy odbędzie się 18 maja.
 12. O zakwalifikowaniu prac na wystawę uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailowa, bądź telefoniczną.
 13. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki i podziękowania. Jury nie przyznaje miejsc. Wystawa nie ma formy konkursu, założeniem wydarzenia jest prezentacja fotografii nawiązujących do zaproponowanej tematyki.
 14. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w wystawie.
 15. Podanie przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w wystawie.
 16. Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia akceptuje regulamin i warunki wydarzenia.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia, przedłużenia, odwołania konkursu.

Zobacz także:

Konkurs literacki dla młodzieży

Konkurs literacki dla młodzieży

Poznajcie laureatów konkursu!
Konkurs plastyczny Projekt pocztówka

Konkurs plastyczny Projekt pocztówka

Poznajcie laureatów konkursu!
Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Zapraszamy do oglądania wystawy w holu na I piętrze
Dla najaktywniejszych

Dla najaktywniejszych

Tytuł "Czytelnika Roku" czeka na pasjonatów czytania. Zachęcamy do udziału.