Konkurs literacki dla młodzieży

Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży

Poznajcie laureatów tegorocznej edycji konkursu literackiego dla młodzieży "Szeptem". Gratulujemy i dziękujemy za udział. Spośród 12 zgłoszeń jury w składzie; lęborska poetka Pani Małgorzata Borzeszkowska, dyrektor biblioteki Pani Zofia Biskupska-Lisiecka i spec. ds. kulturalno - oświatowych w bibliotece Aleksandra Werenczuk - Hinc wyłoniła 8 zwycięzców. Podczas finału odbył się slam poetyckim, w którym zwyciężyła Amelia Jadowska. Spotkanie uświetnił występ grupy muzycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborsku, prowadzonej przez Panią Oliwię Stromską w składzie Natalia Czaja, Nikola Mielewczyk i Maja Łukaszuk. Zachęcamy do zapoznania się nagrodzonymi tekstami, które został wydane w tomiku pokonkursowym, dostępnym w Klubie Prasy i Książki na I piętrze.

POEZJA

WYRÓŻNIENIE Anna Lejk

III miejsce Zuzanna Jereczek

II miejsce Amelia Duda

I miejsce Alicja Duda

PROZA

WYRÓŻNIENIE Maja Tutakowska

III MIEJSCE Dorota Suszko

II MIEJSCE Patrycja Stepnowska

I MIEJSCE Ewelina Syldatk

 

Zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie 15 lutego o godz. 17.00 do klubu biblioteki.

Poznamy laureatów konkursu, posłuchamy występu zespołu muzycznego z MDK-u oraz weźmiemy udział w slamie poetyckim. Na uczestników spotkania czekają także tomiki poetyckie Szeptem z tekstami laureatów konkursu. Spotkanie jest doskonałą okazją na spędzenie w ciekawy sposób wieczoru i zbliżających się Walentynek.

Wstęp wolny!


Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłasza konkurs literacki „Szeptem” dla  młodzieży ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) i szkół średnich z powiatu lęborskiego. Konkurs obejmuje utwory poetyckie i prozatorskie o dowolnej tematyce, które należy przynieść lub przysłać do lęborskiej biblioteki  do 25 stycznia 2024 roku.

Jest to doskonałą okazją dla piszących do pokazania swojej twórczości. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w pokonkursowej publikacji. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników odbędzie się także slam poetycki, czyli prezentacja na żywo wierszy.

 

REGULAMIN KONKURSU SZEPTEM ‘24

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) i szkół ponadpodstawowych z powiatu lęborskiego.
 2. Konkurs obejmuje poezję i prozę o dowolnej tematyce.
 3. Prace w kategorii poezji powinny obejmować od 1 do 4 wierszy
 4. Prace w kategorii prozy: fanfik, nowela, opowiadanie, reportaż, felieton, lub esej powinny obejmować do 5 stron maszynopisu.
 5. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać do 25 stycznia 2024 r.: do trezora (wrzutnia przy wejściu do biblioteki) lub do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku lub w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl
 6. Prace należy opatrzyć jedynie pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonym formularzu zgłoszeniowym (dostępny na stronie biblioteki).
 7. Prace należy przesłać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl.
 8. Przysłanie pracy na konkurs oznacza zgodę na publikację tekstów w publikacjach organizatorów w formie drukowanej i on-line.
 9. Każdy laureat konkursu otrzyma tomik ze zbiorem nagrodzonych tekstów.
 10. Dla najbardziej obiecującego młodego twórcy zostanie zorganizowany specjalny wieczór autorski z możliwością wydania pierwszej książki.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 lutego 2024 r. o godz. 17.00.

Slam poetycki

 1. Podczas finału konkursu 15 lutego o godz. 17.00 zostanie zorganizowany slam poetycki polegający na prezentacji przez twórcę WŁASNEGO tekstu.
 2. Udział w slamie jest nieograniczony i może wziąć w nim udział młodzież, studenci i osoby dorosłe.
 3. Uczestnik slamu przygotowuje 6 wierszy i prezentuje je publicznie. Maksymalny czas prezentacji jednego utworu 3 minuty.
 4. Występujący nie może korzystać z rekwizytów ani muzyki.
 5. Wyboru najciekawszego utworu dokonuje publiczność przez głosowanie.
 6. Zwycięzca slamu otrzyma nagrodę finansową.
 7. Aby wziąć udział w slamie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie biblioteki i wysłać do 25 stycznia 2024 na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl
 8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Aleksandra Werenczuk-Hinc z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl.

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE OSOBOWE: Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Cykman – e:mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „Szeptem ‘24”,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

Zobacz także:

Dla najaktywniejszych

Dla najaktywniejszych

Tytuł "Czytelnika Roku" czeka na pasjonatów czytania. Zachęcamy do udziału.
Zostań molem prasowym

Zostań molem prasowym

Pod koniec każdego roku kalendarzowego Czytelnia Naukowa organizuje konkurs „Zostań molem prasowym!” Zwycięzcą zostaje osoba, która...