Konkurs literacki dla młodzieży

Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży
Grafika : Konkurs literacki dla młodzieży

Poznajcie laureatów tegorocznej edycji konkursu literackiego dla młodzieży "Szeptem". Gratulujemy i dziękujemy za udział. Spośród 12 zgłoszeń jury w składzie; lęborska poetka Pani Małgorzata Borzeszkowska, dyrektor biblioteki Pani Zofia Biskupska-Lisiecka i spec. ds. kulturalno - oświatowych w bibliotece Aleksandra Werenczuk - Hinc wyłoniła 8 zwycięzców. Podczas finału odbył się slam poetyckim, w którym zwyciężyła Amelia Jadowska. Spotkanie uświetnił występ grupy muzycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborsku, prowadzonej przez Panią Oliwię Stromską w składzie Natalia Czaja, Nikola Mielewczyk i Maja Łukaszuk. Zachęcamy do zapoznania się nagrodzonymi tekstami, które został wydane w tomiku pokonkursowym, dostępnym w Klubie Prasy i Książki na I piętrze.

POEZJA

WYRÓŻNIENIE Anna Lejk

III miejsce Zuzanna Jereczek

II miejsce Amelia Duda

I miejsce Alicja Duda

PROZA

WYRÓŻNIENIE Maja Tutakowska

III MIEJSCE Dorota Suszko

II MIEJSCE Patrycja Stepnowska

I MIEJSCE Ewelina Syldatk

 

Zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie 15 lutego o godz. 17.00 do klubu biblioteki.

Poznamy laureatów konkursu, posłuchamy występu zespołu muzycznego z MDK-u oraz weźmiemy udział w slamie poetyckim. Na uczestników spotkania czekają także tomiki poetyckie Szeptem z tekstami laureatów konkursu. Spotkanie jest doskonałą okazją na spędzenie w ciekawy sposób wieczoru i zbliżających się Walentynek.

Wstęp wolny!


Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłasza konkurs literacki „Szeptem” dla  młodzieży ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) i szkół średnich z powiatu lęborskiego. Konkurs obejmuje utwory poetyckie i prozatorskie o dowolnej tematyce, które należy przynieść lub przysłać do lęborskiej biblioteki  do 25 stycznia 2024 roku.

Jest to doskonałą okazją dla piszących do pokazania swojej twórczości. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w pokonkursowej publikacji. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników odbędzie się także slam poetycki, czyli prezentacja na żywo wierszy.

 

REGULAMIN KONKURSU SZEPTEM ‘24

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) i szkół ponadpodstawowych z powiatu lęborskiego.
 2. Konkurs obejmuje poezję i prozę o dowolnej tematyce.
 3. Prace w kategorii poezji powinny obejmować od 1 do 4 wierszy
 4. Prace w kategorii prozy: fanfik, nowela, opowiadanie, reportaż, felieton, lub esej powinny obejmować do 5 stron maszynopisu.
 5. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać do 25 stycznia 2024 r.: do trezora (wrzutnia przy wejściu do biblioteki) lub do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku lub w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl
 6. Prace należy opatrzyć jedynie pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonym formularzu zgłoszeniowym (dostępny na stronie biblioteki).
 7. Prace należy przesłać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl.
 8. Przysłanie pracy na konkurs oznacza zgodę na publikację tekstów w publikacjach organizatorów w formie drukowanej i on-line.
 9. Każdy laureat konkursu otrzyma tomik ze zbiorem nagrodzonych tekstów.
 10. Dla najbardziej obiecującego młodego twórcy zostanie zorganizowany specjalny wieczór autorski z możliwością wydania pierwszej książki.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 lutego 2024 r. o godz. 17.00.

Slam poetycki

 1. Podczas finału konkursu 15 lutego o godz. 17.00 zostanie zorganizowany slam poetycki polegający na prezentacji przez twórcę WŁASNEGO tekstu.
 2. Udział w slamie jest nieograniczony i może wziąć w nim udział młodzież, studenci i osoby dorosłe.
 3. Uczestnik slamu przygotowuje 6 wierszy i prezentuje je publicznie. Maksymalny czas prezentacji jednego utworu 3 minuty.
 4. Występujący nie może korzystać z rekwizytów ani muzyki.
 5. Wyboru najciekawszego utworu dokonuje publiczność przez głosowanie.
 6. Zwycięzca slamu otrzyma nagrodę finansową.
 7. Aby wziąć udział w slamie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie biblioteki i wysłać do 25 stycznia 2024 na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl
 8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Aleksandra Werenczuk-Hinc z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl.

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE OSOBOWE: Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Cykman – e:mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „Szeptem ‘24”,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

Zobacz także:

Łasuch książkowy

Łasuch książkowy

Ogłaszamy konkurs na najaktywniejszego czytelnika Działu dla Dzieci i Młodzieży.
Konkurs literacki dla młodzieży

Konkurs literacki dla młodzieży

Poznajcie laureatów konkursu!
Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Zapraszamy do oglądania wystawy w holu na I piętrze