Konkurs plastyczny Projekt pocztówka

Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka
Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka
Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka
Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka
Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka
Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka
Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka
Grafika : Konkurs plastyczny Projekt pocztówka

W tegorocznej edycji konkursu "Projekt pocztówka" konkurencja była duża, bowiem wpłynęło aż 244 projektów świątecznych kartek.   
W konkursie nagrodzono 35 osób, 6 osób zdobyło nagrody główne. To z ich projektów wydrukowano kartki pocztowe. 

Oto lista laureatów konkursu. Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za udział w konkursie

Nagroda główna kat. kl. I – III

Apolonia Pranga ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku

Anastazja Witkowska ze Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej LTO w Lęborku

 

Nagroda główna kat. kl. IV – VI

Nikola Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lęborku

Kaja Konkol ze Szkoły Podstawowej Nr 7w Lęborku

 

Nagroda główna kat. kl. VII – VIII

Kornelia Mielewczyk ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Zofia Gołąbek ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

 

Wyróżnienia kat. kl. I – III

Anastazja Oborzyńska z Zespołu Szkół w Garczegorzu

Jan Łopaciuk z Prywatnej Szkoły Językowej „Tęczowa Kraina”

Stanisław Majewski z Prywatnej Szkoły Językowej „Tęczowa Kraina”

Iga Skibicka z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Maja Naczk ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku

Mila Sośnicka-Krzemień ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku

Alicja Rubel ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku

Martyna Bulczak ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku

Adam Rzepka ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku

Maria Klimczuk ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku

Maja Michalska ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku

Antoni Makowski ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku

Zuzanna Drwięga ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Liliana Dawid ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

 

Wyróżnienia kat. kl. IV – VI

Kuba Brzeski ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Lena Dułak ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Łucja Rybarczyk ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Noemi Sot ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Marceliny Prokop ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Natalia Puciłowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Lidia Dombrowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Wiktoria Ptaszek z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Antonia Pobłocka z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Nikola Dobosz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lęborku

Wiktoria Naumienko ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lęborku

Hana Bloch ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lęborku

Julia Mielewczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku

Dominika Mielewczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku

 

Wyróżnienia kat. k. VII – VIII

Marta Wenta ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku


Jak co roku o tej porze czekamy już na święta i zapraszamy Was do projektowania kartek bożonarodzeniowych. W tym roku chcemy Was zainspirować tematami związanym z:

- symbolami wigilijnymi: gwiazda betlejemska, jemioła, choinka, ozdoby świąteczne, szopka, świeca

- magią świąt: magicznym klimatem, postaciami

- zimowym krajobrazem: las, przyroda, zwierzęta, lokalny akcent

Zaprojektuj własną pocztówkę, która pójdzie w świat. Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej to pokaż swój talent i weź udział w konkursie.

PROJEKT POCZTÓWKA

REGULAMIN

1. Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkoły podstawowej z kl. I - III, kl. IV – VI i kl. VII - VIII z powiatu lęborskiego.

2. Nagrodą główną jest wydruk profesjonalnych kartek pocztowych, które będzie można wysłać do bliskich na całym świecie.

3. Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach: kl. I – III, kl. IV – VI i kl. VII - VIII

4. Prace należy podpisać na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem, dopisać kategoria: kl. I – III, kl. IV – VI i kl. VII - VIII oraz dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika - załącznik niżej. Brak zgód uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs wg własnego autorskiego pomysłu. Prace nie mogą być przerysowane czy też skopiowane. Należy wykonać je samodzielnie, bez użycia gotowych elementów do ozdabiania.

6. Prace można dostarczyć do trezora (przy wejściu do biblioteki, na zewnątrz ), wysłać na e-mail ko@biblioteka.lebork.pl bądź dostarczyć do Działu dla Dzieci i Młodzieży do 21 listopada 2023 r.

7. Kartkę o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia należy wykonać w formacie A4 techniką płaską, aby można było ją zeskanować.

8. Proponowane techniki: grafika komputerowa, szkic, wydrapywanka, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, frotaż, akwarele, pastele, itp.

9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 4 grudnia 2023 r.

Kontakt: Aleksandra Werenczuk-Hinc
tel. 59 8622 307, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu!


 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „O złotą maskę dobrej wróżki”,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

 

Zobacz także:

Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Jak z okładki. Bajki & Baśnie - wystawa

Zapraszamy do oglądania wystawy w holu na I piętrze
Dla najaktywniejszych

Dla najaktywniejszych

Tytuł "Czytelnika Roku" czeka na pasjonatów czytania. Zachęcamy do udziału.