Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

LAUREACI XXX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO im. M.STRYJEWSKIEGO 

Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego - RADOSŁAW WIŚNIEWSKI (Kiełczów)

W KATEGORII POEZJI:

I nagroda Burmistrza Miasta Lęborka - Marcin Królikowski  (Warszawa)
II nagroda Rady Miejskiej w Lęborku - Karol Graczyk  (Toruń)
III nagroda - Ewa Włodarska (Białystok)

W KATEGORII PROZY:

I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego - Anna Piliszewska (Wieliczka)
II nagroda Rady Powiatu Lęborskiego - Krzysztof Martwicki  (Płońsk)
III nagroda - Aleksandra Majdzińska (Stara Dąbrowa)

NAGRODY SPECJALNE:

Burmistrza Miasta Lęborka - Paulina Czajkowska (Gęś)

Nagroda im. Józefa Majkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku - Katarzyna Michalewska (Dąbrowa k.Poznania)

Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Hanna Makurat (Gdańsk)
Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Krystyna Lewna (Godętowo)
Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Lęborku - Jerzy Hoppe (Rumia)

 

Finałową galę jubileuszowego XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego, która odbywa się tradycyjnie w ostatni piątek listopada,  poprzedziły imprezy towarzyszące.

23 listopada 2015 r. odbył się pierwszy w Lęborku slam poetycki, czyli pojedynek poetów. Twórcy przedstawili po jednym wierszu. Najlepszego autora wieczoru wybrała publiczność, oceniając zarówno treść wierszy, jak i umiejętności oratorskie poety. Sensacją było zwycięstwo ukraińskiej poetki, Galiny Czernycz, która prezentowała swoje teksty w języku ukraińskim.

25 listopada 2015 r.  gościliśmy na spotkaniu autorskim Jacka Dehnela - poetę, tłumacza, prozaika, publicystę i malarza, naszego laureata z 2003 r. Otrzymał on nagrodę specjalną i statuetkę „Laureata Laureatów” Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. Spośród laureatów trzydziestu edycji konkursu został uznany za osobę, która według opinii polskich krytyków i znawców literatury najmocniej i najciekawiej  zapisała się w  polskiej literaturze.

27 listopada 2015 r. w sali Lęborskiego Centrum Kultury Fregata odbyła się oficjalna gala wręczenia nagród XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych miasta Lęborka i powiatu lęborskiego, laureaci, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzona publiczność. Galę poprowadzili: Aleksandra Werenczuk – Hinc oraz Adam Wiśniewski.

Na początku odbył się Turniej Jednego Wiersza,  w którym zaprezentowano publiczności w formie spektaklu sześć wybranych utworów nadesłanych na konkurs. W etiudach wystąpił Zespół Tańca Dawnego „La Danza Antica” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku pod kierownictwem Teresy Szczepańskiej.  Wiersze zaprezentowali uczniowie lęborskich szkól ponadgimnazjalnych. Najwięcej głosów otrzymał tekst Marcina Królikowskiego „Jesienne porządki” (wiersz prezentowała Justyna Horbacz). Nagrodę publiczności ufundował Burmistrz Lęborka.

Z okazji jubileuszu XXX-lecia konkursu zgromadzeni goście obejrzeli  prezentację multimedialną ze zdjęciami z finałów konkursu z poprzednich lat przygotowaną przez firmę WIFOT.pl.

Symboliczne podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w organizację konkursu otrzymał Roman Pryl – juror i współtwórca konkursu. Nagrodę i podziękowanie z okazji 20-lecia pracy jako dyrektor MBP w Lęborku oraz jako współorganizator konkursu otrzymała Zofia Biskupska -Lisiecka.

W trakcie imprezy tradycyjnie już można było kupić almanach z nagrodzonymi utworami, ilustrowany grafikami lęborczanki Ewy Kardas.

Wieczór z literaturą zakończył się recitalem „Miłość w Paryżu” w wykonaniu Doroty Lanton z towarzyszeniem Marka Stefankiewicza i Bogusława Nowickiego.  Piosenkarka wykonała najpiękniejsze francuskie piosenki o miłości z repertuaru Edith Piaf, Juliette Greco, Carli Bruni, Jacquesa Brela i Yves Montanda.

 

     

Kliknij aby obejrzeć więcej zdjęć z naszej galerii

FOTORELACJA firmy WIFOT

______________________________________________________________   

 

3 listopada 2015 r. w Gdyni odbyło się posiedzenie jury w składzie: Kazimierz Nowosielski (przewodniczący), Wojciech Boros, Małgorzata Borzeszkowska, Daniel Odija i Bożena Ugowska. Jury wybrało najciekawsze i najlepsze utwory. 

 

______________________________________________________________

 

2 października 2015 r. odbyło się komisyjne otwarcie prac nadesłanych na XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Wpłynęło ogółem 239 prac, w tym:

- 127 w kategorii prozy,

- 112 w kategorii poezji  (w tym 11 tekstów kaszubskich i 6 tekstów lęborskich).

Cztery nadesłane prace odrzucono ze względów formalnych, ponieważ nie spełniały wymogów określonych w regulaminie.

______________________________________________________________

JUBILEUSZOWY XXX OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU

REGULAMIN

1.    Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2.    Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3.    Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4.    Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5.    Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16,      84-300 Lębork, upływa 30 września 2015r.

6.    Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7.    Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy.

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

-    Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności

-    nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia

-    Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja

-    Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.

8.    Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

9.    Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

10.    Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

11.    Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU

ZARZĄD I RADA POWIATU LĘBORSKIEGO

Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku

Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

 

 

 

 

XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego W Lęborku

Zobacz także:

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Wyniki 35. edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom Zapraszamy do poznania historii konkursu zapisanej w...
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

29 listopada 2019 r. podczas gali konkursu usłyszeliśmy piosenki Leonarda Cohena i Marka Jackowskiego w wykonaniu zespól Plateau....