XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku