37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

Serdecznie dziękujemy laureatom, grupie tanecznej "Luz" z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 1, podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy "Lwiątko" i licznie przybyłej publiczności za wspaniały wieczór. 
Tegoroczny tomik z nagrodzonymi utworami znajduje się w zakładce Nagrodzone teksty. 

LAUREACI

Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego  
Paweł Podlipniak

W KATEGORII POEZJI:

I miejsce – nagroda Burmistrza Miasta Lęborka
Piotr Piątek

II miejsce – nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku
Mirosław Kowalski

III nagroda
Mateusz P. Barczyk

W KATEGORII PROZY:

I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego
Grzegorz Chwieduk

II nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego
Marek Kowalik

III nagroda
K
arolina Stronciwilk

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla twórcy z ziemi lęborskiej
Paulina Czajkowska

Wyróżnienie dla twórcy z ziemi lęborskiej
Ewa Krzemińska

Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Hanna Makurat-Snuzik

Nagroda Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku
Adela Kuik-KalinowskaKatarzyna Myszk

Nagrodę Publiczności zdobył wiersz Pawła Podlipniaka "Czas[ownikowy] w wykonaniu Pawła Cymana

Zdjęcia z gali: Fotorelacja WIFOT

_________________________

 

Gala konkursu i ogłoszenie wyników już 25 listopada 2022 roku. Imprezę uświetni występ krakowskich artystów Roberta Lubery i Żanety Lubery.

W koncercie „Dwugłos” usłyszymy piosenki autorskie obojga wykonawców oraz utwory z The Voice of Poland i Tribute too Breakout.

Żaneta Lubera jest półfinalistką programu The Voice of Poland, laureatką World Independent Music Award i autorką piosenek. Występuje z zespołem Piotr Nalepa Breakout Tour i wieloma artystami, m. in.  Patrycją Markowską, Mattem Kowalskym, Jarosławem Śmietaną, Wojciechem Karolakiem, Maciejem Balcarem. Razem z ojcem, Robertem, tworzą grupę Nie-bo, która wykonuje głównie własne utwory.

Robert Lubera, muzyk występujący m.in. w zespołach Sagittarius, The End, Robert Gawliński. Kojarzony głównie z bluesem jest w istocie artystą wszechstronnym. Napisał muzykę do spektakli teatralnych „Błysk rekina” i „ Minnesota blues”, skomponował i nagrał piosenkę do filmu „Krugerandy”, z Maćkiem Stuhrem w roli głównej. Ma również na swoim koncie udział w filmach “Anioł w Krakowie” i “Zakochany Anioł” a wraz z zespołem Nie-Bo w serialu telewizyjnym “Majka”

 

_________________________

 

Prace konkursowe już są w bibliotece i za nami przygotowanie zestawów dla jurorów - prof. Kazimierza Nowosielskiego, Wojciecha Borosa, Małgorzaty Borzyszkowskiej, Daniela Odiji i Jerzego Stachurskiego. Rozcinaliśmy, układaliśmy liczyliśmy i pakowaliśmy stosy wierszy i prozy.  Przysłano na konkurs 184 prace (93 proza, 91 poezja). Pisali także lęborczanie. To zawsze szczególnie nas cieszy.

Teraz już wszystko w rękach jurorów!

 

 

 

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział autorzy niezrzeszeni i członkowie organizacji twórczych. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix jednej z czterech ostatnich edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie lub esej - do 10 stron maszynopisu.

5. Teksty należy przesyłać w 5 kopiach. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

6. Każdy utwór należy opatrzyć godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu, e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (http://www.biblioteka.lebork.pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-mieczyslawa-stryjewskiego/)

7. Zgłoszone utwory nie mogą być dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach.

8. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2022 r.

9. Organizatorzy przewidują nagrody główne - Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego, trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lęborskiej oraz nagroda publiczności
- Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - poezja
- Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - proza
Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.

10. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

12. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

13. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

 

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatorów Konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ” Klauzulą informacyjną dot. przetwarzanie danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku”.

 ....................................................................                                                                       

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

---------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO W LĘBORKU

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Anna Cykman – e:mail:  komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
  4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
Grafika 1: 37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

Zobacz także:

37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

Laureaci 37. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

29 listopada 2019 r. podczas gali konkursu usłyszeliśmy piosenki Leonarda Cohena i Marka Jackowskiego w wykonaniu zespól Plateau....
Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

W piątek, 27 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta gala jubileuszowej edycji konkursu. Ogłoszono nazwiska laureatów. Podajemy wyniki konkursu.