XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

LAUREACI

Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego
Marek Aureliusz Karczmarzyk (Gdańsk)

POEZJA

I nagroda Burmistrza Miasta Lęborka
Beata Kołodziejczyk (Warszawa)

II nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku
Ela Galoch (Turek)

III nagroda
Hanna Dikta  (Piekary Śląskie)

PROZA

I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego
Rafał Lewczuk (Ożarów Mazowiecki)

II nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego
Beata Kołodziejczyk (Warszawa)

III nagroda
Krystyna Lewna (Godętowo)

NAGRODY SPECJALNE

Burmistrza Miasta Lęborka dla twórcy z ziemi lęborskiej
Paulina Czajkowska (Gęś)

Wyróżnienie dla twórcy z ziemi lęborskiej
Aleksandra Kalinowska (Nowa Wieś Lęborska)

Nagroda im. Józefa Majkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku
Maria Kocot (Bytom)

Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Hanna Makurat - Snuzik (Gdańsk))

Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku
Krystyna Lewna (Godętowo)

_____________________

 

Już w PIĄTEK, 29 listopada o godz. 17.00 będzie można poznać m.in. lęborskich laureatów 34. edycji ogólnopolskiego literackiego.

W imieniu wszystkich organizatorów zapraszamy do udziału w tej literackiej i muzycznej podróży. Będzie można usłyszeć teksty nagrodzonych wierszy w barwnej oprawie młodzieży z MDK w Lęborku, poznać zwycięzców konkursu, posłuchać piosenek Leonarda Cohena i Marka Jackowskiego w wykonaniu grupy Plateau.

Przyjdź bez zapowiedzi! Zapraszamy

__________________________

 

Jurorzy jeszcze czytają nadesłane na konkurs teksty, natomiast my już wiemy, że podczas finałowej gali (przypominamy 29 listopada) będzie można posłuchać piosenek Leonarda Cohena i Marka Jackowskiego. Utwory wykona grupa Plateau.   

fot. wikipedia.org.pl

 

 

 

__________________________

Zakończyliśmy kompletowanie prac nadesłanych na konkurs. Dotarło do nas 201 tekstów literackich (91 poezji i 110 prozy). Teraz czeka je podróż do naszych jurorów: prof. Kazimierza Nowosielskiego, Wojciecha Borosa, Małgorzaty Borzeszkowskiej, Daniela Odiji i Bożeny Ugowskiej. 

 

 

 

____________________________

 

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane
w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (poniżej).

6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2019 r.

8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

 • Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności
 • nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
 • Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
 • Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.

9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 17.00    w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatorów Konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ” Klauzulą informacyjną dot. przetwarzanie danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku”.

 ....................................................................                                                                       

(data i CZYTELNY podpis uczestnika konkursu)

---------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO W LĘBORKU

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Anna Cykman – e:mail:  komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Grafika 1: XXXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Zobacz także:

36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

Wyniki i fotorelacja 36. edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.
XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Wyniki 35. edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom Zapraszamy do poznania historii konkursu zapisanej w...
Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

W piątek, 27 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta gala jubileuszowej edycji konkursu. Ogłoszono nazwiska laureatów. Podajemy wyniki konkursu.