XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Posłuchajcie laureatów i jurorów tegorocznego konkursu https://youtu.be/fwnzWqxC5b8

LAUREACI
 
Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego
Daria Kaszubowska (Rąb)
 
POEZJA

I nagroda Burmistrza Miasta Lęborka
Maciej Bujanowicz (Radom)
 
II nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lęborku
Mirosław Kowalski (Mysłowice)
 
III nagroda
Łukasz Barys (Pabianice)
 
PROZA
 
I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego
Anna Kokot-Nowak (Przeźmierowo)
 
II nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego
Tadeusz Charmuszko (Suwałki)
 
III nagroda ufundowana przez  Starostwo Powiatu  Lęborskiego
Anna Piliszewska (Wieliczka)


NAGRODY SPECJALNE

Burmistrza Miasta Lęborka dla twórcy z ziemi lęborskiej
Dorota Sysik (Tawęcino)
 
Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Hanna Makurat-Snuzik (Gdańsk)
Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk)
Mateusz Klebba (Koleczkowo)
 
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku
Krystyna Lewna (Godętowo)

 

_______________________

Już od 14 listopada zapraszamy na naszego FB, gdzie będą pojawiać się materiały związane z historią ogólnopolskiego konkursu literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego.

Każdego dnia – do 27 listopada – będziemy prezentować bogaty materiał ikonograficzny ilustrujący powstanie konkursu, jego przebieg, a przede wszystkim ludzi związanych z konkursem.

Przedstawimy m. in. lęborskich laureatów, przypomnimy młodzież zaangażowaną w tworzenie spektaklu podczas Turnieju Jednego Wiersza i w galę rozdania nagród, ciekawostki związane z samym konkursem, jak chociażby z których zakątków świata docierały do nas teksty literackie.

Śledźcie nas na facebooku.

__________________________

Nadesłane utwory powędrowały do naszych jurorów - Wojtka Borosa, Małgorzaty Borzeszkowskiej, Kazimierza Nowosielskiego, Daniela Odiji i Jerzego Stachurskiego. 
Śledźcie naszą stronę i FB, już niedługo informacja kto wystąpi podczas gali konkursowej. 

 

 

__________________________

 

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz  nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru (poniżej).

6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork, upływa 30 września 2020 r.

8. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

 • Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności
 • Zarządu  Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja
 • Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza

Laureaci nagród specjalnych mogą być także nagrodzeni w kategorii nagród głównych.

9. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godz. 17.00    w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

12. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA  POWIATU LĘBORSKIEGO
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

---------------------------------------------

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku w celu realizacji mojego uczestnictwa w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody - promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku na stronie internetowej organizatorów Konkursu. 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ” Klauzulą informacyjną dot. przetwarzanie danych osobowych uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku”.

 ....................................................................                                                                       

(data i CZYTELNY podpis uczestnika konkursu)

---------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO W LĘBORKU

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Anna Cykman – e:mail:  komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
Grafika 1: XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Zobacz także:

37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

37 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego

Laureaci 37. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego
36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

36. Ogólnopolski Konkurs Literacki

Wyniki i fotorelacja 36. edycji konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.