Robotyka i nie tylko

Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko
Grafika : Robotyka i nie tylko

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat do udziału w warsztatach programowania i konstruowania robotów.
Zajęcia prowadzone będą przez przesympatycznego Pana Piotra na zestawach klocków Lego Education WeDo 2.0 oraz robotach edukacyjnych. Uczestnicy zbudują różne roboty i będą poznawać wirtualną rzeczywistość.

Warsztaty zaczynamy 14 marca 2022 r. Odbędzie się 5 spotkań. Jak zawsze w  poniedziałkiod 14 marca do 11 kwietnia. Zajęcia prowadzone będą w maksymalnie 8-osobowych grupach.

grupa 1:  15.45 - 16.40
grupa 2:  16.50 - 17.45

Koszt całości to 130 zł (5 spotkań).
Zapisy do 10 marca 2022 r.
Termin wpłaty: do 10 marca 2022 r. 
Kontakt: 598622 307

W związku z sytuacją epidemiczną  prosimy rodziców o:

  • zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na zajęciach (poniżej)
  • wypełnienie i podpisanie  deklaracji i oświadczenia
  • zeskanowanie lub sfotografowanie dokumentów i przesłanie na adres mbp@biblioteka.lebork.pl w terminie do 27 września 2021 r.

Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów i uczestników zajęć edukacyjnych 2020/2021
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku


- Warunkiem udziału dziecka w zajęcia jest złożenie drogą elektroniczną  deklaracji i oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik do niniejszych Zasad.
- W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
- Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z zajęć musi być zdrowa. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
- Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi się stosować do „Zasad obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”, szczególnie zachowania dystansu społecznego,  przestrzegania wszelkich środków ostrożności m. in.  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
- Obowiązkiem rodziców/opiekunów uczestnika jest poinformowanie dziecka o zasadach obowiązujących w bibliotece oraz podczas zajęć w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.
- Uczestnik  obowiązkowo po wejściu do sali zajęć musi umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie. 
- Uczestnik wchodząc do Biblioteki musi mieć maseczkę ochronną. W zależności od formy zajęć prowadzący może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
- Uczestnik nie może zabierać ze sobą żadnych przedmiotów na zajęcia. Wyjątek stanowi pojemnik z napojem.

 

Zobacz także:

Nabór na warsztaty z robotyki

Nabór na warsztaty z robotyki

Ostatnie wolne miejsca do grupy rozpoczynającej zajęcia 26 września.2016 r.
Techniki zarządzania pracą w instytucji kultury - warsztaty

Techniki zarządzania pracą w instytucji kultury - warsztaty

Czy wiecie co to jest „zwinna kultura”? A „zwinne zarządzanie”? Jeśli nie, to będzie okazja poznać oba określenia dzięki...
Mini stroiki

Mini stroiki

28 marca (czwartek) godz. 16:00. Wiek 8+
Poranki dla maluchów

Poranki dla maluchów

Lista została zamknięta.