Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe
z dnia 2 lutego 2017 r.
dotyczące wykonania kart plastikowych czytelnika

 

1. Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna zwany dalej Biblioteką
    ul. Armii Krajowej 16
    84-300 Lębork
    NIP 841-13-38-609
    Tel./fax 59 8622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kart plastikowych wg własnego wzoru z nadrukiem kodu kreskowego typu code128

-          Ilość: 5.000 sztuk,
-          Format: standard (ok. 8,5cm x 5, 5 cm),
-          Kolor: 4+4, z palety barw CMYK,
-          personalizacja płaska ,
-          pasek podpisu,
-          grubość 0,76 mm
-          kod QR
-          lakier (w celu zapobieżenia starcia kodu kreskowego)

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor Biblioteki Zofia Biskupska-Lisiecka, kontakt : 59 8622307, zbiskupska@biblioteka.lebork.pl

 

3. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia –   marzec  2017 r.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w terminie związania ofertą, który wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

4. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.       Oferta musi się składać z wypełnionego formularza oferty (zał. Nr. 1 do niniejszego Zapytania) - z pieczątką firmy i podpisem osoby ją reprezentującej.

2.      Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 13.02.2017 r.  za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: mbp@biblioteka.lebork.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani na stronie www.biblioteka.lebork.pl. Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o wyborze oferty.

Zobacz także:

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży. Spotykamy się o godz 15.00. Czytamy tylko dobre książki. Zapraszamy