Zajęcia z konstruowania i programowania robotów

Informujemy, że zajęcia od 9 listopada do 29 listopada nie odbędą się.
Przepraszamy.

_______________________

Zapraszamy dzieci z klas 1-4 do udziału w warsztatach programowania i konstruowania robotów. Zajęcia prowadzone będą na zestawach klocków Lego Education WeDo 2.0 oraz robotach edukacyjnych Zbudują różne roboty: zwierzęta, pojazdy i helikoptery, maszyny, dźwigi, urządzenia typu karuzela czy huśtawka dla ludzików Lego. Dzieci zbudują różne roboty: zwierzęta, pojazdy i helikoptery, maszyny, dźwigi, urządzenia typu karuzela czy huśtawka dla ludzików Lego.

Warsztaty z robotyki w 2020 r. startują 28 września. Odbędzie się 14 spotkań, w  poniedziałki, od 28 września 2020 r. do 18 stycznia 2021 r. Zajęcia prowadzone są w maksymalnie 9-osobowych grupach.
 

grupa 1:  15.45 - 16.40
grupa 2:  16.50 - 17.45

Harmonogram:
wrzesień
:  28
październik: 5, 12, 19, 26 
listopad: 9, 16, 23,30
grudzień: 7, 14, 
styczeń: 4,11, 18

Koszt całości to 350 zł (14 spotkań).
Jest możliwość wpłaty w dwóch ratach. 
Termin I wpłaty: do 23 września 2020 r. 
Termin II wpłaty: do 15 listopada 2020 r. 

W związku z sytuacją epidemiczną  prosimy rodziców o:

  • zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na zajęciach (poniżej)
  • wypełnienie deklaracji i oświadczenia oraz zaznaczenie terminu w jakim dziecko może brać udział w zajęciach,
  • podpisanie deklaracji i oświadczenia,
  • zeskanowanie lub sfotografowanie dokumentów i przesłanie na adres mbp@biblioteka.lebork.pl w terminie do 23 września 2020 r.

Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów i uczestników zajęć edukacyjnych 2020/2021
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku


- Warunkiem udziału dziecka w zajęcia jest złożenie drogą elektroniczną  deklaracji i oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik do niniejszych Zasad.
- W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
- Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z zajęć musi być zdrowa. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
- Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi się stosować do „Zasad obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”, szczególnie zachowania dystansu społecznego,  przestrzegania wszelkich środków ostrożności m. in.  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
- Obowiązkiem rodziców/opiekunów uczestnika jest poinformowanie dziecka o zasadach obowiązujących w bibliotece oraz podczas zajęć w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.
- Uczestnik  obowiązkowo po wejściu do sali zajęć musi umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie. 
- Uczestnik wchodząc do Biblioteki musi mieć maseczkę ochronną. W zależności od formy zajęć prowadzący może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
- Uczestnik nie może zabierać ze sobą żadnych przedmiotów na zajęcia. Wyjątek stanowi pojemnik z napojem.

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku