Zajęcia z konstruowania i programowania robotów

Informujemy, że w terminach 29 czerwca-3 lipca 2020 r. oraz 6 lipca-10 lipca 2020 r.  zostaną przeprowadzone zaległe zajęcia z robotyki. Warsztaty będą odbywały się w cyklu tygodniowym (jedna grupa ma zajęcia trwające od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-12.15.
Zajęcia prowadzone będą w grupie liczącej maksymalnie 9 dzieci osób, w sali zapewniającej przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na osobę.

W związku z sytuacją epidemiczną  prosimy rodziców o:

 • zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na zajęciach (poniżej)
 • wypełnienie deklaracji i oświadczenia oraz zaznaczenie terminu w jakim dziecko może brać udział w zajęciach,
 • podpisanie deklaracji i oświadczenia,
 • zeskanowanie lub sfotografowanie dokumentów i przesłanie na adres mbp@biblioteka.lebork.pl w terminie do 23 czerwca 2020 r.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ Z ROBOTYKI
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

 1. Warunkiem udziału dziecka w zajęcia jest złożenie drogą elektroniczną  deklaracji i oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik do niniejszych Zasad.
 2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z zajęć musi być zdrowa. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
 4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi się stosować do „Zasad obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”, szczególnie zachowania dystansu społecznego,  przestrzegania wszelkich środków ostrożności m. in.  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 5. Obowiązkiem rodziców/opiekunów uczestnika jest poinformowanie dziecka o zasadach obowiązujących w bibliotece oraz podczas zajęć w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.
 6. Uczestnik  obowiązkowo po wejściu do sali zajęć musi umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie.
 7. Uczestnik wchodząc do Biblioteki musi mieć maseczkę ochronną. W zależności od formy zajęć prowadzący może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
 8. Uczestnik nie może zabierać ze sobą żadnych przedmiotów na zajęcia. Wyjątek stanowi pojemnik z napojem.

W przypadku jeśli dziecko nie będzie mogło uczęszczać na zajęcia Biblioteka zwróci opłatę za warsztaty w wysokości proporcjonalnej do czasu odbytych już zajęć. W tej sprawie należy wysłać maila na adres ksiegowosc@biblioteka.lebork.pl i podać imię i nazwisko dziecka oraz numer konta na jaki należy przelać środki.

_____________________________

Warsztaty z robotyki w 2020 r. startują 3 lutego. Odbędzie się 19 spotkań, w  poniedziałki, od 3 lutego do 15 czerwca. Zajęcia prowadzone są w 9-osobowych grupach.

grupa 1:  15.50 - 16.45
grupa 2:  16.50 - 17.45

Harmonogram:
luty
:  3, 10, 17, 24
marzec: 2, 9, 16, 23, 30 
kwiecień: 6, 20, 27
maj: 4, 11, 18, 25
czerwiec: 1, 8, 15

Koszt całości to 330 zł (19 spotkań). Jest możliwość wpłaty w dwóch ratach.
Termin wpłaty: do 24 stycznia 2020 r. 

_____________________________

Ogłaszamy zapisy na kolejne warsztaty z robotyki dla dzieci w wieku 6-11 lat. Zajęcia będą odbywały się w 9-osobowych grupach na zestawach klocków Lego Education WeDo 2.0 oraz robotach edukacyjnych PHOTON. w terminach:

16 , 23, 30  września 2019 r.
7, 14 , 21 , 28 października 2019 r.
4 , 18 , 25   listopada 2019 r.
2 , 9 , 16   grudnia 2019 r.

grupa 1:  15.50 - 16.45
grupa 2:  16.50 - 17.45

Koszt całości  (13 spotkań) 230 zł. Jest możliwość wpłaty w 2 ratach. 
Zapisy i wpłaty do 11 września 2019 r.
T: 59 8622307, E: mbp@biblioteka.lebork.pl

_____________________________

Zapraszamy dzieci z klas 1-4 do udziału w warsztatach programowania i konstruowania robotów. Zajęcia prowadzone będą na zestawach klocków Lego Education WeDo 2.0 oraz robotach edukacyjnych PHOTON. 
Zajęcia będą odbywały się w 8-osobowych grupach, w tym jedna dla początkujących, druga dla dzieci, które już uczestniczyły w warsztatach. 

grupa 1:  15.50 - 16.45
grupa 2:  16.50 - 17.45

Warsztaty będą odbywały się w poniedziałki  START: 18  lutego 2019 r.  Koszt całości  (16 spotkań) 240 zł. Jest możliwość wpłaty w 2 ratach. 
Zapisy i wpłaty do 8 lutego 2019 r.

HARMONOGRAM:
18, 25 lutego 2019 r. 
4, 11, 18, 25 marca 2019 r.
1, 8, 15, 29 kwietnia 2019
6, 13, 20, 27 maja 2019 r.
3, 10 czerwca 2019 r. 
 

_____________________________

Informujemy, że zajęcia z dnia 12 listopada 2018 r. odbędą się 7 STYCZNIA 2019 r. Godziny bez zmian.

Warsztaty adresowane są do dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej. Odbywać się będą w poniedziałki w godz.:

grupa 1 - 16.00 - 17.00

grupa 2 - 17.00 -18.00

Zaplanowano po 12 spotkań dla każdej z grup, grupa liczy 8 osób. Ponieważ dzieci będą pracować na innych klockach niż dotychczas - Lego Education WeDo 2.0 obie grupy są na poziomie podstawowym.

HARMONOGRAM:
1, 8, 15, 22, 29 października 2018

5, 12, 19, 26 listopada 2018

3, 10, 17 grudnia 2018

Warsztaty są odpłatne. Koszt całości to 180 zł. 

Dzieci będą pracować na zestawach Lego Education WeDo 2.0. Zbudują różne roboty: zwierzęta, pojazdy i helikoptery, maszyny, dźwigi, urządzenia typu karuzela czy huśtawka dla ludzików Lego.

Na każdym etapie uczestnicy mogą liczyć na pomoc i wsparcie certyfikowanego Trenera LEGO Education.

Każdy robot będzie zaprogramowany. 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku