Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Czy jeden autor, może zgłosić swoje utwory w obu kategoriach, tj. w liryce i prozie?

TAK. Prace oceniane są oddzielnie w obu kategoriach.
 

2. Ile zestawów prac można nadsyłać w kategorii poezji?

Regulamin nie określa maksymalnej liczby zestawów, które można składać w konkursie zarówno w kategorii poezji, jak i prozy.
 

3. Chciałabym wziąć udział w Państwa konkursie literackim. Czy liczy się data stempla pocztowego na nadesłanych kopertach?

TAK, pracę należy wysłać najpóźniej 30 września.

 

4.  Rozumiem, że nie można do konkursu zgłaszać tekstów, które były już wcześniej publikowane bądź nagradzane. Co jednak w przypadku, kiedy te same teksty zostaną wysłane na kilka konkursów (nienagrodzone ani niepublikowane) jednak w trakcie oczekiwania na Państwa werdykt zdobyłabym nagrodę w innym konkursie?

W takim wypadku prosimy o poinformowanie nas o takim fakcie, wówczas nagrodzona już praca nie będzie oceniana przez jury.

 

5. Proszę o wyjaśnienie terminu "10 stron maszynopisu". Jaki rozmiar i typ czcionki obowiązuje konkursowiczów? Czy liczba znaków na stronie powinna wynosić równo 1800?

Organizatorzy konkursu przyjęli, iż pod pojęciem „strony maszynopisu” należy rozumieć „znormalizowaną stronę maszynopisu”. Zazwyczaj oznacza to 1800 znaków, czcionkę Times New Roman 13, odstęp podwójny. Taki układ tekstu jest wygodny do czytania oraz zapewnia miejsce na nanoszenie korekty lub uwag.
Powyższe informacje nie są obligatoryjne dla uczestników konkursu. Mają jedynie pomóc w redagowaniu nadsyłanych tekstów.

6. Bardzo proszę o uściślenie pkt. 5 regulaminu konkursu, który brzmi:
Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem.

"Utwór publikowany" rozumiemy jako wydany w formie papierowej, któremu został nadany numer ISBN lub ISSN (publikacje będące częścią wydawnictwa ciągłego). Teksty publikowane wyłącznie w internecie można przysyłać na konkurs.