O Stryjewskim

Mieczysław Stryjewski urodził się 12 lutego 1918 roku w Tarnopolu, w rodzinie urzędnika skarbowego. Dotknięty chorobą Parkinsona od dzieciństwa skazany był na wózek inwalidzki. Nie uczęszczał do szkół, nie mógł utrzymywać częstych kontaktów ze światem. Rodzice nauczyli go czytać i pisać. Odkrył w sobie zdolności poetyckie i zaczął pisać wiersze. W 1945 roku rodzice musieli opuścić Tarnopol i osiedlili się w Lęborku. Niedługo potem ojciec poety zmarł, synem troskliwie opiekowała się matka.         

W Lęborku Stryjewski spędził 27 lat swojego życia (1945–1972). W 1972 roku, po śmierci matki, Stryjewski dzięki staraniom pisarki Stanisławy Fleszarowej – Muskat, został umieszczony w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, a następnie w Państwowym Domu Rencistów w Toruniu. Zmarł 21 lutego 1984 roku, w wieku 66 lat. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką.

Debiutował w 1937 roku w lubelskiej „Kamenie”. Publikował wiersze na łamach miesięcznika "Litery". Przez wiele lat utrzymywał współpracę z Polskim Radio, z redakcjami m. in. "Dziennika Bałtyckiego" i "Słowa Powszechnego". Jego utwory pojawiły się w publikacjach zbiorowych: ”Księga wyzwolenia” (antologia, wyd. MON, Warszawa 1948), „W każdej chwili wybierać muszę” (antologia, PAX, Warszawa 1953), „Poeci pomorscy I” (almanach, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1962), „Poeci pomorscy II” (almanach, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1964). W 1975 roku ukazał się jego debiutancki tomik poezji „Białe panny” (Wydawnictwo Morskie, Gdańsk). W 1983 roku wydano „Ponad milczeniem” (Toruńskie Towarzystwo Kultury, Toruń), a w 2005 roku ukazał się tomik nieznanych utworów „Z brulionu” (Miejska Biblioteka Publiczna, Lębork).

W 1953 roku Mieczysław Stryjewski został przyjęty w poczet członków Związku Literatów Polskich, czyli „oficjalnie” uznano go za pisarza.  Początkowo należał do oddziału gdańskiego, a następnie do toruńskiego. W latach 60. był animatorem twórczych poczynań nieformalnej grupy miejscowych poetów: Andrzeja Wojciecha Guzka, Witolda Gauzy i Janusza Króla. Był też członkiem koszalińskiej grupy literackiej „Meduza”, ale ze względu na stan zdrowia rzadko się z jej członkami kontaktował. Od władz gdańskich poeta otrzymał medal za działalność literacką  - „Zasłużony dla Ziemi Gdańskiej”.

Mieczysław Stryjewski był człowiekiem niezwykłym, niezwykła była też jego twórczość. Swoje utwory pisał ołówkiem w zeszycie, gdyż z powodu choroby nie mógł pisać na maszynie. Starał się zachować optymizm, otwartość na świat i na drugiego człowieka.   Jego poezja rodziła się w sercu, poeta ją tylko zapisywał. Dlatego nie można jej porównywać do poezji dawnej ani też współczesnej – powstawała poza wszelkimi szkołami i prądami poetyckimi. Byłoby absurdem doszukiwać się w niej wpływów innych poetyk czy kontaktów z innymi twórcami. Jest to poezja człowieka, który przeciwstawił się losowi, który nie mogąc budować domów lub pracować na roli, dał z siebie to, co mógł – swoje duchowe możliwości. Związki z ojczyzną, swoim miastem, ludźmi, którzy przychodzili mu z pomocą dawały poecie siłę do coraz dojrzalszej twórczości.

O Mieczysławie Stryjewskim i jego twórczości – „przyciszonej do szeptu, obejmującej te sfery uczucia i wyobraźni, w których mieszczą się wartości nadrzędne – sprawy moralne będące miarą i wyrazem godności ludzkiej” pisali m.in. Wiesław Krzysztofiak, Barbara Nowak, Stefan Melkowski. 

Od 1985 roku w Lęborku organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Jego organizatorami są Burmistrz i Rada Miejska w Lęborku, Zarząd i Rada Powiatu Lęborskiego, Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lęborku, Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Liceum Ogólnokształcące nr 1  i Lęborskie Centrum Kultury Fregata.

Informacje na podstawie publikacji: 

Wokół źródła. Almanach poezji nagrodzonej w Konkursie Literackim im. Mieczysława Stryjewskiego. Oprac. Stanisław Misakowski, Lębork: Urząd Miejski Słupsk, Oddział Wojewódzkiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna, 1995.

Bogdan Libich: Mieczysław Stryjewski w: XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Lębork, 25 listopada 2005 r., Lębork: Miejska Biblioteka Publiczna, 2005.

Mieczysław Stryjewski
Mieczysław Stryjewski
"Z brulionu", 2005
"Białe panny", 1975

Zobacz także:

O Stryjewskim

O Stryjewskim

Poeta urodził się w 1918 roku. W Lęborku spędził dużą część swojego życia. Od dzieciństwa dotknięty chorobą Parkinsona poruszał się na wózku...