Robotyka dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat do udziału w warsztatach programowania i konstruowania robotów.
Zajęcia prowadzone będą przez przesympatycznego Pana Piotra na zestawach klocków Lego Education WeDo 2.0 oraz robotach edukacyjnych. Uczestnicy zbudują różne roboty: zwierzęta, pojazdy i helikoptery, maszyny, dźwigi czy karuzele. 

Warsztaty zaczynamy 31 maja 2021 r. . Odbędzie się 4 spotkania, w  poniedziałki, od 31 maja do 21 czerwca. Zajęcia prowadzone będą w maksymalnie 9-osobowych grupach.

grupa 1:  15.45 - 16.40
grupa 2:  16.50 - 17.45

Koszt całości to 120 zł (4 spotkań).
Zapisy do 25 maja 2021 r.
Termin wpłaty: do 25 maja 2021 r. 
Kontakt: 598622 307


 

W związku z sytuacją epidemiczną  prosimy rodziców o:

 • zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na zajęciach (poniżej)
 • wypełnienie i podpisanie  deklaracji i oświadczenia
 • zeskanowanie lub sfotografowanie dokumentów i przesłanie na adres mbp@biblioteka.lebork.pl w terminie do 25 maja 2021 r.

Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów i uczestników zajęć edukacyjnych 2020/2021
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku


- Warunkiem udziału dziecka w zajęcia jest złożenie drogą elektroniczną  deklaracji i oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik do niniejszych Zasad.
- W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
- Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z zajęć musi być zdrowa. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
- Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi się stosować do „Zasad obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”, szczególnie zachowania dystansu społecznego,  przestrzegania wszelkich środków ostrożności m. in.  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
- Obowiązkiem rodziców/opiekunów uczestnika jest poinformowanie dziecka o zasadach obowiązujących w bibliotece oraz podczas zajęć w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.
- Uczestnik  obowiązkowo po wejściu do sali zajęć musi umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie. 
- Uczestnik wchodząc do Biblioteki musi mieć maseczkę ochronną. W zależności od formy zajęć prowadzący może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
- Uczestnik nie może zabierać ze sobą żadnych przedmiotów na zajęcia. Wyjątek stanowi pojemnik z napojem.

 

 

Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci
Grafika 1: Robotyka dla dzieci

Zobacz także:

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

Czytamy tylko dobre książki. Zapraszamy stałych i nowych klubowiczów w każdy ostatni wtorek miesiąca.
Konkurs pięknego czytania poezji Michała Rusinka oraz konkurs plastyczny Wierszyki domowe na zakładkę

Konkurs pięknego czytania poezji Michała Rusinka oraz konkurs plastyczny Wierszyki domowe na zakładkę

Wyniki konkursu plastyczno-literackego poświęconego twórczości Michała Rusinka oraz galeria zdjęć.