Oferta pracy

Nabór na stanowisko - informatyk
miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
zatrudnienie: od lipca 2017 r.
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu, praca jednozmianowa
1. Wymagania niezbędne:
wyższe informatyczne informatyczne (w tym licencjat),
zaangażowanie i odpowiedzialność
2. Wymagania dodatkowe:
samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
skrupulatność, sumienność,
dobra znajomość SQL,
dobra organizacja pracy,
preferowane doświadczenie zawodowe,
3. Zakres podstawowych czynności:
Nadzór nad pracą systemu komputerowego w MBP, w tym:
a)    administrowanie siecią komputerową, wykonywanie czynności związanych z wymianą, modernizacją i naprawą bieżącego sprzętu komputerowego,
b)    testowanie i sprawdzanie sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem poprawności działania,
c)    nadzorowanie działania systemu komputerowego,
Instalacja nowych programów.
Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego w przyszłości.
Dbanie o ochronę danych osobowych zawartych na nośnikach elektronicznych.
Zabezpieczenie dostępu do danych podlegających ochronie.
Wykonywanie kopii zapasowych zbiorów specjalnych,
Prowadzenie szkoleń komputerowych i internetowych na podstawowym poziomie.
Prowadzenie stron internetowych biblioteki.
 
4. Wymagane dokumenty:
1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
2.    list motywacyjny,
3.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
5.    kopie świadectw pracy,
6.    referencje,
7.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oświadczenie niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.    oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
5. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku ul. Armii Krajowej 16 84-300 Lębork lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.  

Zobacz także:

Mądra książka pod choinkę

Mądra książka pod choinkę

Podarujcie dobre i wartościowe książki swoim najbliższym - o tym jak ocalić świat, gdzie ukrywają się wilki, o sekretnym życiu roślin. POLECAMY...
Warsztaty montażu

Warsztaty montażu

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na nieodpłatne warsztaty montażu i obróbki filmów.
Wielkanocne życzenia!

Wielkanocne życzenia!

Życzymy ... tytułami książek.