Oferta pracy

Nabór na stanowisko - informatyk
miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
zatrudnienie: od lipca 2017 r.
wymiar czasu pracy: 3/4 etatu, praca jednozmianowa
1. Wymagania niezbędne:
wyższe informatyczne informatyczne (w tym licencjat),
zaangażowanie i odpowiedzialność
2. Wymagania dodatkowe:
samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
skrupulatność, sumienność,
dobra znajomość SQL,
dobra organizacja pracy,
preferowane doświadczenie zawodowe,
3. Zakres podstawowych czynności:
Nadzór nad pracą systemu komputerowego w MBP, w tym:
a)    administrowanie siecią komputerową, wykonywanie czynności związanych z wymianą, modernizacją i naprawą bieżącego sprzętu komputerowego,
b)    testowanie i sprawdzanie sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem poprawności działania,
c)    nadzorowanie działania systemu komputerowego,
Instalacja nowych programów.
Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego w przyszłości.
Dbanie o ochronę danych osobowych zawartych na nośnikach elektronicznych.
Zabezpieczenie dostępu do danych podlegających ochronie.
Wykonywanie kopii zapasowych zbiorów specjalnych,
Prowadzenie szkoleń komputerowych i internetowych na podstawowym poziomie.
Prowadzenie stron internetowych biblioteki.
 
4. Wymagane dokumenty:
1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
2.    list motywacyjny,
3.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
5.    kopie świadectw pracy,
6.    referencje,
7.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oświadczenie niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.    oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
5. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku ul. Armii Krajowej 16 84-300 Lębork lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.  

Zobacz także:

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

"Kurator" Zbigniew Kruszyński
Flower box DIY

Flower box DIY

Zbliża się Dzień Babci i Dziadka, z tej okazji zapraszamy na Twórcze Poddasze
Konkurs pięknego czytania wierszy Juliana Tuwima

Konkurs pięknego czytania wierszy Juliana Tuwima

Kolejna edycja konkursu pięknego czytania wierszy Juliana Tuwima dedykowana uczniom klas drugich szkól podstawowych. Finał 26...