Nabór na stanowisko bibliotekarza

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko pracy bibliotekarz wyłoniono Panią Darię Wróblewską, zamieszkałą w Mostach k.Lęborka. Ww. spełniła wymogi formalne oraz w trakcie oceny merytorycznej wykazała się wiedzą dającą rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożenie ofert.

__________________________________

NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
ul. Armii Krajowej 16
T: 59 86 22 307 E: mbp@biblioteka.lebork.pl

miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku – Wypożyczalnia dla dorosłych
rodzaj umowy: umowa na zastępstwo, przewidywany okres: około 1,5 roku.
wymiar czasu pracy: etat, 40 h tygodniowo
praca jednozmianowa
zatrudnienie: od października 2016 r.

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe,
znajomość literatury pięknej,
praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów,
umiejętność pracy z ludźmi,
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:
komunikatywność,
wysoka kultura osobista,
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
preferowane doświadczenie zawodowe.

 3. Zakres podstawowych czynności:
udostępnianie zbiorów,
dobór, selekcja i skontrum zbiorów,
dbałość o stan powierzonego zbiorów,
organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych.

4. Wymagane dokumenty:
CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork lub przesłać pocztą w terminie do 30 września 2016 r. do godz. 14.00 z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.
 

Zobacz także:

Spotkanie familijne z Justyną Woźniak

Spotkanie familijne z Justyną Woźniak

Zapraszamy rodziny z dziećmi na niezwykłe spotkanie, podczas którego poznacie bohaterów książki "Fabryka marzeń" i porozmawiacie z...
Wieczór kolęd z zespołem Bel Canto

Wieczór kolęd z zespołem Bel Canto

Podczas spotkania upamiętnimy minutą ciszy Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, któremu bardzo bliski był świat kultury i sztuki.
Oddaj książki i śpij spokojnie!

Oddaj książki i śpij spokojnie!

Sprawdź konto biblioteczne on - line lub skontaktuj się z nami na czas, a unikniesz windykacji.
Show z Panem Poetą

Show z Panem Poetą

Pana Poetę, autora "Ptasiej Serii" ze Złotej Listy Fundacji "Cała Polska Czyta Dzieciom" będzie można poznać 4 maja...