Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie dostawy serwera plików dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

 

1. Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna
    Ul. Armii Krajowej 16
    84-300 Lębork
    NIP 841-13-38-609
    Tel./fax 59 8622307, e-mail mbp@biblioteka.lebork.pl

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem jest dostawa jednego serwera plików NAS marki: WD My Cloud DL2100 lub WD My Cloud DL4100 z oprogramowaniem. Prosimy o podanie ceny dla obu wariantów.

Obok standardowego wyposażenia  serwer musi posiadać:

­       dwa dyski twarde marki WD Red

­       pojemność jednego dysku twardego nie mniej niż 4TB

­       pamięć RAM 1GB z możliwością rozszerzenia

 

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.

2. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis na okres minimum 24 miesięcy;

wykonawca zapewni serwis w ramach zaoferowanej kwoty na czas trwania gwarancji.

- czas przystąpienia do naprawy przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi w ciągu 48 godz.

- Dostawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy.

 

3. Termin dostawy: do ustalenia z zamawiającym, nie później jednak niż 31 grudnia 2015 r. r.

4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor Biblioteki Krystian Skoczeń, kontakt : 59 8622307, mbp.lebork@gmail.com

 

3. Sposób i termin przygotowywania oferty

1.     Oferta musi się składać z wypełnionego formularza oferty (zał. Nr. 1 do niniejszego Zapytania) - z pieczątką firmy i podpisem osoby ją reprezentującej.

2.     Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT).

3.     Ofertę należy przesłać e-mailem na adres mbp@biblioteka.lebork.pl lub złożyć w sekretariacie  Biblioteki w terminie do 14 grudnia 2015r.

 

4. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.lebork.pl).  Do Wykonawcy wybranego w wyniku postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia zaproszenia bez podawania przyczyny.

Zobacz także:

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

11 maja 2017 r zapraszamy na DKK dla dorosłych. na dyskusję o książce Christiana Moerka "Kochany Jim" .
TURNIEJ Kinect Sports Season 2 na Xbox 360

TURNIEJ Kinect Sports Season 2 na Xbox 360

Turniej rozstrzygnięty. Zobacz fotorelację i kto zwyciężył.
Akcja "Lębork czyta o zwierzętach"

Akcja "Lębork czyta o zwierzętach"

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji "Lębork czyta o zwierzętach".