Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

z dnia 25 stycznia 2023 r.

dotyczące wykonania plastikowych kart czytelnika

 

1. Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna zwany dalej Biblioteką
    ul. Armii Krajowej 16
    84-300 Lębork
    NIP 841-13-38-609
    Tel./fax 59 8622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kart plastikowych laminowanych wg własnego wzoru z nadrukiem kodu kreskowego typu code128

Ilość: 5.000 sztuk,

Format: standard (ok. 8,5cm x 5, 5 cm),

Kolor: 4+4, z palety barw CMYK,

personalizacja płaska ,

pasek podpisu,

grubość ok. 0,76 mm

lakier (w celu zapobieżenia ścieraniu się kodu kreskowego)

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor Biblioteki Zofia Biskupska-Lisiecka, kontakt : 59 8622307, zbiskupska@biblioteka.lebork.pl

3. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia –   luty  2023 r.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w terminie związania ofertą, który wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4. Opis sposobu przygotowywania ofert

  1. Oferta musi się składać z wypełnionego formularza oferty (zał. Nr. 1 do niniejszego Zapytania) - z pieczątką firmy i podpisem osoby ją reprezentującej.
  2. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto z naliczonym podatkiem VAT.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 8.02.2023 r.  za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: mbp@biblioteka.lebork.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani na stronie www.biblioteka.lebork.pl. Do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Zobacz także:

Wyciągnij swoje prace z szuflady

Wyciągnij swoje prace z szuflady

W listopadzie w ramach akcji Wyciągnij swoje prace z szuflady zapraszamy na wystawy młodych artystów z lęborskich szkół.
Haft krzyżykowy - warsztaty

Haft krzyżykowy - warsztaty

6 CZERWCA 2017 r. o godz. 16. - kurs haftu krzyżykowego prowadzony przez Zofię Buchowską. Zapraszamy na Twórcze Poddasze.
Tydzień bibliotek - "Zasmakuj w bibliotece"

Tydzień bibliotek - "Zasmakuj w bibliotece"

Ty też "zasmakuj w bibliotece" i dowiedz się więcej o historii budynku naszej biblioteki.