Animator - rekrutacja !

Miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, ul. Armii Krajowej 16 - Dział dla dzieci i młodzieży
Umowa: umowa o pracę; okres próbny/czas nieokreślony;

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, 40 h tygodniowo, praca jednozmianowa,
Zatrudnienie: październik 2021 r.

Najważniejsze zadania:

 • planowanie działań kulturalnych w dziale dla dzieci i młodzieży,
 • przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć, wydarzeń, konkursów, warsztatów,
 • współpraca z placówkami oświatowymi i instytucjami w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
 • tworzenie projektów kulturalnych przy współdziałaniu z lokalną społecznością,
 • planowanie i prowadzenie działań promocyjnych,
 • praca z użytkownikami działu dla dzieci i młodzieży.

Wymagania:

 • wykształcenie  min. średnie,
 • łatwość nawiązywania dobrych kontaktów z dziećmi i młodzieżą,
 • zainteresowania/umiejętności artystyczne,
 • kreatywność, otwartość,
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy promocyjno-edukacyjnej,
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne/artystyczne, kurs dramy, kurs animatora lub tym podobne;
 • predyspozycje lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej;
 • dodatkowe umiejętności lub zainteresowania przydatne w rozszerzeniu oferty biblioteki.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem doświadczenia zawodowego,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. ewentualnie referencje,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z  z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”.

Forma składania ofert:
Oferty  z dopiskiem „Nabór na stanowisko animator” należy składać:

 • osobiście: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 16
 • pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork
 • pocztą elektroniczną: mbp@biblioteka.lebork.pl
   

Termin składania ofert  upływa 22 września 2021 o godz. 14.00

Po formalnej i merytorycznej ocenie ofert wytypowania kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zobacz także:

Centralna Biblioteka Statystyczna

Centralna Biblioteka Statystyczna

Zobacz, gdzie można znaleźć dane statystyczne.
Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

We wtorek będziemy rozmawiać o książce „Klątwa Tygrysa” Colleen Houck i nie tylko… Zapraszamy :)
Recyklingowy domek z bajki "Odlot" - warsztaty dla dzieci

Recyklingowy domek z bajki "Odlot" - warsztaty dla dzieci

29 września 2023 r. godz. 16:30. Dla dzieci 8+.
Czytanie dzieciom: zaszczep pociechom miłość do książek

Czytanie dzieciom: zaszczep pociechom miłość do książek

Nie sposób zliczyć badań pokazujących, że oswajanie maluchów z książkami stanowi odpowiedź na wiele cywilizacyjnych problemów