Konkurs literacki Szeptem i Slam poetycki

Poznaj laureatów konkursu. Tomiki z nagrodzonymi tekstami są dostępne w Klubie Prasy i Książki (I piętro)

Jury w składzie Małgorzata Borzeszkowska, Paulina Raszeja oraz Aleksandra Werenczuk-Hinc wytypowało zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach.

POEZJA

I miejsce: Wiktoria Sprawska

II miejsce ex aequo: Dominika Kobiela oraz Paulina Pyrcha

Wyróżnienia: Aleksandra Gosz oraz Jakub Słoniec

 

PROZA

I miejsce: Zofia Klata

II miejsce: Adrianna Wątor

III miejsce: Malwina Koss

Wyróżnienie: Zuzanna Jereczek

Szczęśliwą zwyciężczynią slamu została Aleksandra Łukaszuk

 

___________________________________


Teksty nie tylko o miłości, ale o tym co w duszy gra należy nadsyłać do 5 lutego 2021 r. Jak co roku rozstrzygnięcie przypada w okolicach walentynek, co jest doskonałą okazją do spędzenia tego wieczoru w wyjątkowy literacki sposób.

REGULAMIN KONKURSU SZEPTEM ‘21

Konkurs literacki

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) i szkół średnich powiatu lęborskiego.

2. Konkurs obejmuje poezję i prozę o dowolnej tematyce.

3. Prace w kategorii poezji powinny obejmować od 1 do 4 wierszy

4. Prace w kategorii prozy: fanfik, nowela, opowiadanie, reportaż, felieton, lub esej powinny obejmować do 5 stron maszynopisu.

5. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać do 5 lutego 2021 r.:

- do trezora (wrzutnia przy wejściu do biblioteki)

- lub do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

- lub w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl

6. Prace należy opatrzyć jedynie pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonym formularzu zgłoszeniowym (dostępny na stronie biblioteki).

7. Przysłanie pracy na konkurs oznacza zgodę na publikację tekstów w publikacjach organizatorów w formie drukowanej i on-line.

8. Każdy laureat konkursu otrzyma tomik ze zbiorem nagrodzonych tekstów. 

9. Dla najbardziej obiecującego młodego twórcy zostanie zorganizowany specjalny wieczór autorski z możliwością wydania pierwszej książki.

10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 lutego 2021 r. o godz. 17.00.

Slam poetycki

1. Podczas finału konkursu zostanie zorganizowany slam poetyki polegający na prezentacji  przez twórcę WŁASNEGO tekstu.

2. Udział w slamie jest nieograniczony i mogą wziąć w nim udział młodzież, studenci i osoby dorosłe.

3. Uczestnik slamu przygotowuje od 2 do 6 wierszy i prezentuje je publicznie. Maksymalny czas prezentacji jednego utworu 3 minuty.

4. Występujący nie może korzystać z rekwizytów ani muzyki,

5. Wyboru najciekawszego utworu dokonuje publiczność przez głosowanie.

6. Jeżeli nie będzie można zorganizować slamu na żywo, odbędzie się on w formie on-line:

 • uczestnicy nagrają film z prezentacją swoich tekstów,
 • filmy zostaną umieszczone na facebooku i YouTubie biblioteki w Lęborku,
 • głosowanie odbędzie się na facebooku.

7. Zwycięzca slamu otrzyma nagrodę finansową.

8. Aby wziąć udział w slamie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie bibliotek i wysłać do 5 lutego 2021 na adres: ko@biblioteka.lebork.pl.

9. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Aleksandra Werenczuk-Hinc z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE OSOBOWE: Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Cykman – e:mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,

2.       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „Szeptem ‘21”,

4.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,

6.       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7.       podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

Grafika 1: Konkurs literacki Szeptem i Slam poetycki
Grafika 1: Konkurs literacki Szeptem i Slam poetycki
Grafika 1: Konkurs literacki Szeptem i Slam poetycki
Grafika 1: Konkurs literacki Szeptem i Slam poetycki
Grafika 1: Konkurs literacki Szeptem i Slam poetycki
Grafika 1: Konkurs literacki Szeptem i Slam poetycki

Zobacz także:

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

W czwartek rozmawiamy o książce Agnieszki Drotkiewicz "Dla mnie to samo" i nie tylko... Przyjdź niezapowiedziany!
"Dom na wyrębach" Stefan Darda

"Dom na wyrębach" Stefan Darda

Nawiedzony dom, mroczna sceneria, dziwny sąsiad, duchy i legendy – to wszystko już było, jednak w tej książce możemy odkryć to na nowo...
Interaktywny kurs języka angielskiego

Interaktywny kurs języka angielskiego

Kurs FunEnglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Łączy naukę z zabawą, co pozwala szybko zdobywać kolejne umiejętności...
Stolem z morza i Kaszub

Stolem z morza i Kaszub

12 września 2019, o godz. 18. zapraszamy na spotkanie autorskie z ROMUALDEM T. BŁAWATEM, autorem książki o najwybitniejszym polskim...