Tajemnice lęborskiego podziemia solidarnościowego

Tajemnice lęborskiego podziemia solidarnościowego
autor: Maurycy Frąckowiak
Lębork: Miejska Biblioteka Publiczna, 2017. - 143 s., fot; opr. miękka

Wydana nakładem autora praca, w której podejmuje pionierską próbę opisania części działań lęborskiej opozycji niepodległościowej w pierwszych latach stanu wojennego. Tekst powstał w oparciu o własne doświadczenia autora, relacje innych członków podziemia oraz dostępne materiały, w tym archiwa IPN.

Spis treści:
1. Strajki w sierpniu 1980 r. na terenie Lęborka, Bytowa, Słupska i okolic
2. Jerzy Wasilewski
3. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność
4. Marek Balicki
5. Jan Niedźwiedzki
6. Andrzej Grabowski
7. Krzysztof Surowiecki
8. Henryk Tabor
9. Lista internowanych w Strzebielinku (fragm.)
10. "Internowani" w jednostkach wojskowych
11. Bastion lęborskiej Solidarności
12. Ojciec Janusz Jędryszek
13. Maurycy Frąckowiak
14. Publikacje Lęborskiego Podziemia Solidarnościowego
15. Inne formy nielegalnej aktywności w okresie stanu wojennego
16. Wykaz ukaranych przez Kolegium ds. Wykroczeń w okresie stanu wojennego
indeks nazwisk
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku