21

DKK 10+

Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) w Polsce powstały jako odpowiednik bardzo popularnych grup czytelniczych (reading groups) istniejących w Wielkiej Brytanii. Sama idea zrodziła się jeszcze w 1926 roku i po dziś dzień w ramach programu: Faces & Places popularyzowana jest na wyspie.
Kolejne spotkanie już w sobotę 24 czerwca o godz. 12:00.


Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku