Dzieje Lęborka

DZIEJE LĘBORKA
red. prof.dr hab.Józef Borzyszkowski
Stron 848, il., fot. mapy; opr. twarda
cena 80 zł   PROMOCJA tylko 40 ZŁ,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Monografia „Dzieje Lęborka” to efekt pięcioletniej pracy zespołu pomorskich historyków. Książka jest ambitną próbą ujęcia całości dziejów Lęborka w syntetycznej formie. Uwzględnia zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne. Cennym uzupełnieniem interesująco napisanych tekstów są wielokrotnie po raz pierwszy publikowane fotografie.
Autorzy stworzyli książkę o przyjaznej formie, napisanej językiem zrozumiałym dla każdego, a szczególnie zwrócili uwagę na aspekt codzienności i dokonujących się zmian na przestrzeni dziejów. Zaprezentowali historię miasta w niezbędnym kontekście otaczającej go okolicy, dla którego pełniło ono i pełni nadal funkcję lokalnego centrum.
Książka jest pierwszym tak obszernym syntetycznym opracowaniem dziejów Lęborka, zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę piśmiennictwo niemieckie i polskie. Stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy na temat przeszłości miasta.
 

Spis treści
dr hab. prof.UG Klemens Bruski - Lębork w czasach średniowiecza
prof. dr hab. Zygmunt Szultka - Lębork w czasach nowożytnych
dr hab. prof.UG Marek Stażewski - Dzieje Lęborka 1815-1918
dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt - W Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy (1919-1945)
dr Joanna Schodzińska i dr.Bogdan Libich - Lębork w czasach PRL i III Rzeczypospolitej

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku