Publikacje biblioteki

Cięcie i inne opowiadania
Następna publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku.
Autorem jest mieszkaniec Strzepcza Jerzy Kozerski.
Do wypożyczenia w bibliotece.
Jak najwięcej
Kolejna publikacja naszej biblioteki jest zbiorem nostalgicznych wierszy Ryszarda Legawca.
Do wypożyczenia w bibliotece.
Po miedzach pól Błękitnej Krainy
Publikacja stanowi zbiór wierszy Leszka Wołosiuka.
Do wypożyczenia w bibliotece.
Harcerzem być...
"Harcerzem być..." jest zbiorem poezji lęborczanki Wiesławy Kondrackiej, od wielu lat związanej z hufem ZHP w Lęborku, obecnie działającej w Harcerskim Kręgu Seniorów "Dęby".
Do wypożyczenia w bibliotece.
Huk zachodzącego słońca
"Intymność zaklęta w słowach", tak najkrócej można scharakteryzować debiutancki tomik poezji Moniki Grobelnej.
Książka w zbiorach biblioteki i do nabycia u autorki.
 
Wpisani w pejzaż
Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej ukazał się tomik wierszy „Wpisani w pejzaż” Małgorzaty Borzeszkowskiej - mieszkającej w Lęborku poetki, jurorki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego, laureatki wielu konkursów poetyckich. 
Cena: 20 zł
Opowieści z Baśniowego Lasu
Zbiór melodyjnych opowieści z magicznego świata zwierząt jest debiutem literackim  lęborczanki Marii Michałowskiej, a zarazem pierwszą publikacją biblioteki adresowaną do dzieci.
Do wypożyczenia w bibliotece.
Światło. Cień. Rysunki
Album zawierający ponad 100 niezwykłych rysunków ołówkiem - widoków Gdańska, Lęborka, portretów i obrazków tematycznych.
Książka w zbiorach biblioteki i do nabycia u autora.
70 lat z LKS Pogoń Lębork
Książka Ryszarda Górnego, byłego piłkarza, trenera i prezesa Pogoni Lębork, to próba zebrania najważniejszych faktów z dziejów lęborskiego klubu spisana przez pryzmat osobistych doświadczeń autora. Zawiera wiele cennych i unikatowych informacji i fotografii o wszystkich sekcjach klubu. 
Do wypożyczenia w bibliotece.
Zwyczajni niezwyczajni
Książka prezentuje 121 sylwetek osób związanych z ziemią lęborską. Złożona jest z tekstów nadesłanych przez różnych autorów o ludziach dla nich ważnych.
Książkę rozprowadza Stowarzyszenie na 102.
Tajemnice lęborskiego podziemia solidarnościowego
Pionierska próba opisania części działań lęborskiej opozycji niepodległościowej w pierwszych latach stanu wojennego. Tekst powstał w oparciu o własne doświadczenia autora, relacje innych członków podziemia oraz dostępne materiały, w tym archiwa IPN.
Książka w zbiorach biblioteki i do nabycia u autora.
ZIEMIA LĘBORSKA wydanie czwarte
W 2016 r. wydaliśmy kolejną, poprawioną i zmienioną, edycję przewodnika turystycznego, który podpowiada jak ciekawie i aktywnie spędzić czas oraz poznać tajemnice regionu. Znajdziemy w nim informacje historyczne, opisy tras pieszych, rowerowych i samochodowych i mnóstwo praktycznych informacji, zdjęć i ciekawostek.
CENA 20 ZŁ,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki oraz w punktach IT na terenie powiatu.
Na życzenie książkę przesyłamy.
Sybir na zawsze w pamięci
Kolejna książka Z.Bladowskiej zawiera wspomnienia czterdziestu osób, w większości mieszkańców Lęborka i okolic, których wojenne (i powojenne) losy rzuciły na daleką Syberię i stepy Kazachstanu. do nabycia w wypożyczalni biblioteki NAKŁAD WYCZERPANY. Do wypożyczenia w bibliotece.
Moje miasteczko
Tomik wierszy Izy Baczewskiej - lęborczanki, od wielu lat mieszkającej we Francji - poświęcony tematycznie ukochanemu miastu dzieciństwa i młodości. Książeczka zilustrowana została pięknymi zdjęciami Piotra Raszkiewicza i Marka Targońskiego.
CENA 15 ZŁ
 
Dzieje Lęborka
Monografia „Dzieje Lęborka” to efekt pięcioletniej pracy zespołu pomorskich historyków. Książka jest ambitną próbą ujęcia całości dziejów Lęborka w syntetycznej formie.
CENA 40 ZŁ
Ziemia Lęborska. Przewodnik turystyczny
Książka podpowiada jak ciekawie i aktywnie spędzić czas oraz poznać tajemnice regionu. Znajdziemy tu informacje historyczne, opisy tras pieszych, rowerowych i samochodowych i mnóstwo praktycznych informacji, zdjęć i ciekawostek. NAKŁAD WYCZERPANY
Ostatni wynalazek
Pierwszy komiks, którego akcja osadzona została w Lęborku. W realistycznej formie przedstawiono w nim fantastyczną przygodę trzech młodych lęborczan. Fabuła książki to miks kaszubskiej legendy z teoriami dotyczącymi Lęborka i jednego z jego najciekawszych obywateli - Paula Gottlieba Nipkowa. PROMOCJA tylko 10 ZŁ,
Lębork na pięciolinii. Kronika muzyczna miasta od 1945 roku.
Bogata historia rozwoju muzyki związanej z naszym miastem doczekała się pierwszego ujęcia faktograficznego. Książka jest sumienną próbą syntetycznej prezentacji aktywności kulturalnej w sferze szeroko rozumianej muzyki od 1945 roku do czasów współczesnych. PROMOCJA tylko 40 ZŁ,  
A gdy zabrakło mamy
Opowieść Zofii Bladowskiej o sieroctwie spowodowanym zesłaniem na Daleki Wschód, o dramatycznych, na granicy życia i śmierci, przeżyć. Pierwszym i jedyne jak dotychczas kompendium wiedzy o lęborskich Sybirakach, których biogramy znalazły się w publikacji. NAKŁAD WYCZERPANY
Klątwa Nipkowa
Napisana i wydana na zlecenie lęborskiej biblioteki powieść sensacyjna, której akcja toczy się w Lęborku i osnuta jest na postaci lęborczanina, wynalazcy prototypu telewizji Paula Nipkowa. PROMOCJA tylko 5 ZŁ,  
Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu: materiały z sesji popularnonaukowej
Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu: materiały z sesji popularnonaukowej. Cena 10 zł, 
Spotkanie z przyrodą. Środowisko przyrodnicze Lęborka
Niezwykle interesująca ksiązka opisująca w wyczerpujący sposób walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu miasta Lęborka. Publikację wzbogacają kolorowe fotografie atrakcyjnych zakątków miasta i zwierząt, które autorzy zdjęć uchwycili w zurbanizowanej przestrzeni. Cena 15 zł,  
Sobótkowe spotkanie. Działalność kulturalna bibliotek na rzecz społeczności lokalnej
Książka obejmuje materiały z konferencji bibliotekarzy i działaczy kultury Polski, Niemiec i Litwy, które odbyło się w Lęborku w dniach 23-24 czerwca 2005r. w ramach realizowanego przez lęborską bibliotekę międzynarodowego projektu. Cena 10 zł,  
U bramy
Tomik poezji poetki z Lęborka, w recenzjach opisywany jako „nordic poetic walking”, w którym autorka buszuje po Wrzeszczu i starym Gdańsku ze swadą i swobodą Guntera Grassa.
Cena 8 zł,
 
Z brulionu
Tomik poezji nieżyjącego już poety z Lęborka, patrona Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Ksiązka jest wydawnictwem bibliofilskim wydanym w nakładzie jedynie 150 szt. Cena 5 zł,  
Przebudzenie. Antologia poezji twórców lęborskich 2002
Absolutnie pierwsza antologia poezji prezentująca sylwetki i twórczość lęborczan. Interesującą szatę graficzną książki zaprojektował i wykonał rysunki młody lęborski plastyk/artysta Mateusz Pęk. Cena 10 zł,  
Ziemia Wołkowyska
Czterotomowy cykl barwnych opowieści z Kresów Rzeczypospolitej, w których autor opisuje rodziny, dworki i życie w dawnej Polsce. Opowieści Witolda Karpyzy przenoszą nas w miniony świat, opisany ze znawstwem, pasją i miłością. Dodatkowym atutem książki są szkice autora, będące dokumentem najczęściej nieistniejących już dworów, pałaców, kościołów i innych budowli. NAKŁAD WYCZERPANY
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku