Publikacje biblioteki

ZIEMIA LĘBORSKA wydanie czwarte
W 2016 r. wydaliśmy kolejną, poprawioną i zmienioną, edycję przewodnika turystycznego, który podpowiada jak ciekawie i aktywnie spędzić czas oraz poznać tajemnice regionu. Znajdziemy w nim informacje historyczne, opisy tras pieszych, rowerowych i samochodowych i mnóstwo praktycznych informacji, zdjęć i ciekawostek.
CENA 20 ZŁdo nabycia w wypożyczalni biblioteki oraz w punkarach IT na terenie powiatu.
Na życzenie książkę przesyłamy.
Sybir na zawsze w pamięci
Kolejna książka Z.Bladowskiej zawiera wspomnienia czterdziestu osób, w większości mieszkańców Lęborka i okolic, których wojenne (i powojenne) losy rzuciły na daleką Syberię i stepy Kazachstanu. Cena 25 ZŁ, do nabycia w wypożyczalni biblioteki NAKŁAD WYCZERPANY
Moje miasteczko
Tomik wierszy Izy Baczewskiej - lęborczanki, od wielu lat mieszkającej we Francji - poświęcony tematycznie ukochanemu miastu dzieciństwa i młodości. Książeczka zilustrowana została pięknymi zdjęciami Piotra Raszkiewicza i Marka Targońskiego.
CENA 15 ZŁ, do nabycia w wypożyczalni biblioteki.

 
Dzieje Lęborka
Monografia „Dzieje Lęborka” to efekt pięcioletniej pracy zespołu pomorskich historyków. Książka jest ambitną próbą ujęcia całości dziejów Lęborka w syntetycznej formie.
Ziemia Lęborska. Przewodnik turystyczny
Książka podpowiada jak ciekawie i aktywnie spędzić czas oraz poznać tajemnice regionu. Znajdziemy tu informacje historyczne, opisy tras pieszych, rowerowych i samochodowych i mnóstwo praktycznych informacji, zdjęć i ciekawostek. NAKŁAD WYCZERPANY
Ostatni wynalazek
Pierwszy komiks, którego akcja osadzona została w Lęborku. W realistycznej formie przedstawiono w nim fantastyczną przygodę trzech młodych lęborczan. Fabuła książki to miks kaszubskiej legendy z teoriami dotyczącymi Lęborka i jednego z jego najciekawszych obywateli - Paula Gottlieba Nipkowa. PROMOCJA tylko 10 ZŁ,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Lębork na pięciolinii. Kronika muzyczna miasta od 1945 roku.
Bogata historia rozwoju muzyki związanej z naszym miastem doczekała się pierwszego ujęcia faktograficznego. Książka jest sumienną próbą syntetycznej prezentacji aktywności kulturalnej w sferze szeroko rozumianej muzyki od 1945 roku do czasów współczesnych. PROMOCJA tylko 40 ZŁ,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
A gdy zabrakło mamy
Opowieść Zofii Bladowskiej o sieroctwie spowodowanym zesłaniem na Daleki Wschód, o dramatycznych, na granicy życia i śmierci, przeżyć. Pierwszym i jedyne jak dotychczas kompendium wiedzy o lęborskich Sybirakach, których biogramy znalazły się w publikacji. NAKŁAD WYCZERPANY
Klątwa Nipkowa
Napisana i wydana na zlecenie lęborskiej biblioteki powieść sensacyjna, której akcja toczy się w Lęborku i osnuta jest na postaci lęborczanina, wynalazcy prototypu telewizji Paula Nipkowa. PROMOCJA tylko 5 ZŁ,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu: materiały z sesji popularnonaukowej
Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu: materiały z sesji popularnonaukowej. Cena 10 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Spotkanie z przyrodą. Środowisko przyrodnicze Lęborka
Niezwykle interesująca ksiązka opisująca w wyczerpujący sposób walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu miasta Lęborka. Publikację wzbogacają kolorowe fotografie atrakcyjnych zakątków miasta i zwierząt, które autorzy zdjęć uchwycili w zurbanizowanej przestrzeni. Cena 15 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Sobótkowe spotkanie. Działalność kulturalna bibliotek na rzecz społeczności lokalnej
Książka obejmuje materiały z konferencji bibliotekarzy i działaczy kultury Polski, Niemiec i Litwy, które odbyło się w Lęborku w dniach 23-24 czerwca 2005r. w ramach realizowanego przez lęborską bibliotekę międzynarodowego projektu. Cena 10 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
U bramy
Tomik poezji poetki z Lęborka, w recenzjach opisywany jako „nordic poetic walking”, w którym autorka buszuje po Wrzeszczu i starym Gdańsku ze swadą i swobodą Guntera Grassa.
Cena 8 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki

 
Z brulionu
Tomik poezji nieżyjącego już poety z Lęborka, patrona Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Ksiązka jest wydawnictwem bibliofilskim wydanym w nakładzie jedynie 150 szt. Cena 5 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Przebudzenie. Antologia poezji twórców lęborskich 2002
Absolutnie pierwsza antologia poezji prezentująca sylwetki i twórczość lęborczan. Interesującą szatę graficzną książki zaprojektował i wykonał rysunki młody lęborski plastyk/artysta Mateusz Pęk. Cena 10 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Ziemia Wołkowyska
Czterotomowy cykl barwnych opowieści z Kresów Rzeczypospolitej, w których autor opisuje rodziny, dworki i życie w dawnej Polsce. Opowieści Witolda Karpyzy przenoszą nas w miniony świat, opisany ze znawstwem, pasją i miłością. Dodatkowym atutem książki są szkice autora, będące dokumentem najczęściej nieistniejących już dworów, pałaców, kościołów i innych budowli. NAKŁAD WYCZERPANY
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku