Publikacje biblioteki

Cięcie i inne opowiadania
Następna publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku.
Autorem jest mieszkaniec Strzepcza Jerzy Kozerski.
Jak najwięcej
Kolejna publikacja naszej biblioteki jest zbiorem nostalgicznych wierszy Ryszarda Legawca.
Po miedzach pól Błękitnej Krainy
Publikacja stanowi zbiór wierszy Leszka Wołosiuka.
Harcerzem być...
"Harcerzem być..." jest zbiorem poezji lęborczanki Wiesławy Kondrackiej, od wielu lat związanej z hufem ZHP w Lęborku, obecnie działającej w Harcerskim Kręgu Seniorów "Dęby".
Książka zbiorach biblioteki.
Huk zachodzącego słońca
"Intymność zaklęta w słowach", tak najkrócej można scharakteryzować debiutancki tomik poezji Moniki Grobelnej.
Książka w zbiorach biblioteki i do nabycia u autorki..
 
Wpisani w pejzaż
Nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej ukazał się tomik wierszy „Wpisani w pejzaż” Małgorzaty Borzeszkowskiej - mieszkającej w Lęborku poetki, jurorki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego, laureatki wielu konkursów poetyckich. 
Cena: 20 zł
Opowieści z Baśniowego Lasu
Zbiór melodyjnych opowieści z magicznego świata zwierząt jest debiutem literackim  lęborczanki Marii Michałowskiej, a zarazem pierwszą publikacją biblioteki adresowaną do dzieci.
Książka w zbiorach biblioteki.
Światło. Cień. Rysunki
Album zawierający ponad 100 niezwykłych rysunków ołówkiem - widoków Gdańska, Lęborka, portretów i obrazków tematycznych.
Książka w zbiorach biblioteki i do nabycia u autora..
70 lat z LKS Pogoń Lębork
Książka Ryszarda Górnego, byłego piłkarza, trenera i prezesa Pogoni Lębork, to próba zebrania najważniejszych faktów z dziejów lęborskiego klubu spisana przez pryzmat osobistych doświadczeń autora. Zawiera wiele cennych i unikatowych informacji i fotografii o wszystkich sekcjach klubu. 
Do wypożyczenia w bibliotece.
Zwyczajni niezwyczajni
Książka prezentuje 121 sylwetek osób związanych z ziemią lęborską. Złożona jest z tekstów nadesłanych przez różnych autorów o ludziach dla nich ważnych.
Książkę rozprowadza Stowarzyszenie na 102.
Tajemnice lęborskiego podziemia solidarnościowego
Pionierska próba opisania części działań lęborskiej opozycji niepodległościowej w pierwszych latach stanu wojennego. Tekst powstał w oparciu o własne doświadczenia autora, relacje innych członków podziemia oraz dostępne materiały, w tym archiwa IPN.
Książka w zbiorach biblioteki i do nabycia u autora.
ZIEMIA LĘBORSKA wydanie czwarte
W 2016 r. wydaliśmy kolejną, poprawioną i zmienioną, edycję przewodnika turystycznego, który podpowiada jak ciekawie i aktywnie spędzić czas oraz poznać tajemnice regionu. Znajdziemy w nim informacje historyczne, opisy tras pieszych, rowerowych i samochodowych i mnóstwo praktycznych informacji, zdjęć i ciekawostek.
CENA 20 ZŁdo nabycia w wypożyczalni biblioteki oraz w punktach IT na terenie powiatu.
Na życzenie książkę przesyłamy.
Sybir na zawsze w pamięci
Kolejna książka Z.Bladowskiej zawiera wspomnienia czterdziestu osób, w większości mieszkańców Lęborka i okolic, których wojenne (i powojenne) losy rzuciły na daleką Syberię i stepy Kazachstanu. do nabycia w wypożyczalni biblioteki NAKŁAD WYCZERPANY. Do wypożyczenia w bibliotece.
Moje miasteczko
Tomik wierszy Izy Baczewskiej - lęborczanki, od wielu lat mieszkającej we Francji - poświęcony tematycznie ukochanemu miastu dzieciństwa i młodości. Książeczka zilustrowana została pięknymi zdjęciami Piotra Raszkiewicza i Marka Targońskiego.
CENA 15 ZŁ
 
Dzieje Lęborka
Monografia „Dzieje Lęborka” to efekt pięcioletniej pracy zespołu pomorskich historyków. Książka jest ambitną próbą ujęcia całości dziejów Lęborka w syntetycznej formie.
CENA 40 ZŁ
Ziemia Lęborska. Przewodnik turystyczny
Książka podpowiada jak ciekawie i aktywnie spędzić czas oraz poznać tajemnice regionu. Znajdziemy tu informacje historyczne, opisy tras pieszych, rowerowych i samochodowych i mnóstwo praktycznych informacji, zdjęć i ciekawostek. NAKŁAD WYCZERPANY
Ostatni wynalazek
Pierwszy komiks, którego akcja osadzona została w Lęborku. W realistycznej formie przedstawiono w nim fantastyczną przygodę trzech młodych lęborczan. Fabuła książki to miks kaszubskiej legendy z teoriami dotyczącymi Lęborka i jednego z jego najciekawszych obywateli - Paula Gottlieba Nipkowa. PROMOCJA tylko 10 ZŁ,
Lębork na pięciolinii. Kronika muzyczna miasta od 1945 roku.
Bogata historia rozwoju muzyki związanej z naszym miastem doczekała się pierwszego ujęcia faktograficznego. Książka jest sumienną próbą syntetycznej prezentacji aktywności kulturalnej w sferze szeroko rozumianej muzyki od 1945 roku do czasów współczesnych. PROMOCJA tylko 40 ZŁ,  
A gdy zabrakło mamy
Opowieść Zofii Bladowskiej o sieroctwie spowodowanym zesłaniem na Daleki Wschód, o dramatycznych, na granicy życia i śmierci, przeżyć. Pierwszym i jedyne jak dotychczas kompendium wiedzy o lęborskich Sybirakach, których biogramy znalazły się w publikacji. NAKŁAD WYCZERPANY
Klątwa Nipkowa
Napisana i wydana na zlecenie lęborskiej biblioteki powieść sensacyjna, której akcja toczy się w Lęborku i osnuta jest na postaci lęborczanina, wynalazcy prototypu telewizji Paula Nipkowa. PROMOCJA tylko 5 ZŁ,  
Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu: materiały z sesji popularnonaukowej
Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu: materiały z sesji popularnonaukowej. Cena 10 zł, 
Spotkanie z przyrodą. Środowisko przyrodnicze Lęborka
Niezwykle interesująca ksiązka opisująca w wyczerpujący sposób walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu miasta Lęborka. Publikację wzbogacają kolorowe fotografie atrakcyjnych zakątków miasta i zwierząt, które autorzy zdjęć uchwycili w zurbanizowanej przestrzeni. Cena 15 zł,  
Sobótkowe spotkanie. Działalność kulturalna bibliotek na rzecz społeczności lokalnej
Książka obejmuje materiały z konferencji bibliotekarzy i działaczy kultury Polski, Niemiec i Litwy, które odbyło się w Lęborku w dniach 23-24 czerwca 2005r. w ramach realizowanego przez lęborską bibliotekę międzynarodowego projektu. Cena 10 zł,  
U bramy
Tomik poezji poetki z Lęborka, w recenzjach opisywany jako „nordic poetic walking”, w którym autorka buszuje po Wrzeszczu i starym Gdańsku ze swadą i swobodą Guntera Grassa.
Cena 8 zł
 
Z brulionu
Tomik poezji nieżyjącego już poety z Lęborka, patrona Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Ksiązka jest wydawnictwem bibliofilskim wydanym w nakładzie jedynie 150 szt. Cena 5 zł,  
Przebudzenie. Antologia poezji twórców lęborskich 2002
Absolutnie pierwsza antologia poezji prezentująca sylwetki i twórczość lęborczan. Interesującą szatę graficzną książki zaprojektował i wykonał rysunki młody lęborski plastyk/artysta Mateusz Pęk. Cena 10 zł,  
Ziemia Wołkowyska
Czterotomowy cykl barwnych opowieści z Kresów Rzeczypospolitej, w których autor opisuje rodziny, dworki i życie w dawnej Polsce. Opowieści Witolda Karpyzy przenoszą nas w miniony świat, opisany ze znawstwem, pasją i miłością. Dodatkowym atutem książki są szkice autora, będące dokumentem najczęściej nieistniejących już dworów, pałaców, kościołów i innych budowli. NAKŁAD WYCZERPANY
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku