Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
2 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w LCK Fregata

Zapraszamy do udziału amatorskie zespoły teatralne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III). Motywem przewodnim w tym roku będą baśnie H. Ch. Andersena, ponieważ 2 kwietnia obchodzimy urodziny popularnego na całym świeci baśniopisarza. Repertuar może być związany z jego twórczością. 

Możliwa jest prezentacja jednego przedstawienia przez  jedną grupę teatralną. Prezentacje mogą być także w obcym języku.

Czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 20 min.

Prosimy o wytypowanie z placówki zgłaszającej grupy kibiców i pozostanie na przeglądzie do jego zakończenia, gdyż założeniem imprezy jest nie tylko zaprezentowanie własnych dokonań, ale wymiana doświadczeń i dobra zabawa w gronie miłośników teatru.

Termin dostarczania kart zgłoszenia: 26 marca br. do Działu dla Dzieci biblioteki lub na e-mail dzieciecy@biblioteka.lebork.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku