Biblioteka na wakacjach

Zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej z powiatu lęborskiego na zajęcia wakacyjne. Zajęcia prowadzone będą w grupie liczącej maksymalnie 10 dzieci, w sali zapewniającej przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na osobę. Aby wziąć udział w zajęciach należy dostarczyć wypełnioną deklarację oraz zapisać się w Dziale dla Dzieci i Młodzieży pod nr tel. 59 86 22 307, w. 24

PROGRAM:

13.07 – 18.07, godz. 10.00 - 12.00: Poszukiwacze nitek (szycie maseczek, turbanów, makrama, dżins od nowa, stopery do drzwi)

20.07 – 24.07, godz. 10.00 - 12.00: Pasjonaci teatru (warsztaty z aktorem Marcinem Borchardtem, teatr cieni, czarny teatr, teatr kukiełkowy)

27.07 – 31.07, godz. 10.00 - 12.00: Miłośnicy przyrody (alpako i lamoterapia, życie pszczół i skarby ula, ścieżka przyrodnicza z Nadleśnictwem w Lęborku, wizyta sokoła)

03.08 – 07.08, godz. 10.00 - 12.00: Odkrywcy talentów (elficka kaligrafia, origami, gry plenerowe, makrama, scrapbooking)

10.08 – 14.08, godz. 10.00 - 11.00: Wynalazcy robotów (zajęcia konstruowania i programowania robotów)

17.08 – 21.08, godz. 10.00 - 11.30: Poszukiwacze przygód (zabawy z Biurem Podróży Przygoda)

24.08 – 28.08, godz. 10.00 - 12.00: Twórcy papieroplastyki (elficka kaligrafia, quilling, scrapbooking, gry z papieru)

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy rodziców o:

 • zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na zajęciach (poniżej)

 • wypełnienie deklaracji i oświadczenia (w załączniku) oraz podanie terminu w jakim dziecko może brać udział w zajęciach,

 • podpisanie deklaracji i oświadczenia,

 • zeskanowanie lub sfotografowanie dokumentów i przesłanie na adres ko@biblioteka.lebork.pl lub dostarczenie osobiście na pierwsze zajęcia

   

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PODCZAS WAKACJI
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku

 1. Warunkiem udziału dziecka w zajęcia jest złożenie drogą elektroniczną deklaracji i oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik do niniejszych Zasad.

 2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z zajęć musi być zdrowa. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.

 4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi się stosować do „Zasad obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”, szczególnie zachowania dystansu społecznego, przestrzegania wszelkich środków ostrożności m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 5. Obowiązkiem rodziców/opiekunów uczestnika jest poinformowanie dziecka o zasadach obowiązujących w bibliotece oraz podczas zajęć w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust.

 6. Uczestnik obowiązkowo po wejściu do sali zajęć musi umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować dłonie.

 7. Uczestnik wchodząc do Biblioteki musi mieć maseczkę ochronną. W zależności od formy zajęć prowadzący może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.

 8. Uczestnik nie może zabierać ze sobą żadnych przedmiotów na zajęcia. Wyjątek stanowi pojemnik z napojem.

 9. Podczas zajęć będą wykonywane zdjęcia, które posłużą do stworzenia dokumentacji, umieszczanej na profilach społecznościowych. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku