Przeglądy Teatrzyków Dziecięcych

Tradycyjnie w czerwcu Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku organizuje przegląd małych form teatralnych dla teatrzyków z przedszkoli i klas I-III.

Głównym celem przeglądu jest dobra zabawa, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości  oraz promowanie literatury. Dobór repertuaru jest szeroki i dzieci przedstawiają różne spektakle, najczęściej oparte na tekstach literackich, niekiedy także w językach obcych.
Przegląd nie ma charakteru konkursu i wszyscy uczetsnicy - niekiedy po raz pierwszy występujący na dużej scenie, przed liczną publicznością - otrzymują upominki, a współną nagrodą dla każdej z grup jest statuetka Smoka Obiboka wykonana przez poopiecznych środowiskowego Domu Samopomocy w Lęborku.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku