Czytam w podróży Herberta

Do końca tygodnia promujemy akcję "Czytam w podróży Herberta". Każdy czytelnik naszej biblioteki otrzyma zakładkę z fragmentem wybranego utworu Zbigniewa Herberta, który mamy nadzieję, zainspiruje do zainteresowania twórczością Poety i poezją w ogóle. Celem akcji jest upowszechnienie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta i zachęcenie społeczeństwa do czytania na przykład podczas podróży. „Czytam w podróży” to  przedsięwzięcie koordynowane przez Fundację im. Zbigniewa Herberta.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku