Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie druku i dostawy książki

1. Składający zapytanie: Miejska Biblioteka Publiczna
    ul. Armii Krajowej 16
    84-300 Lębork
    NIP 841-13-38-609
    Tel./fax 59 8622307, e-mail mbp@biblioteka.lebork.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem jest druk i dostawa książki:

Ryszard Górny „70 lat z Lęborskim Klubem Sportowym POGOŃ LĘBORK”

120 stron, format B5 

Okładka: 4+4+folia, 240g

Wnętrze: papier offset, 115g
strony 1-67 - kolor 1/1
strony 68 -120 - kolor 4/4

Oprawa: broszura klejona, szyta nićmi

Nakład – 300 egz.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor Biblioteki,

 kontakt : 59 8622307, mbp@biblioteka.lebork.pl

3. Sposób i termin przygotowywania oferty

  1. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto za całość usługi.
  2. Ofertę należy przesłać e-mailem na adres mbp@biblioteka.lebork.pl lub złożyć w sekretariacie  Biblioteki w terminie do 6 marca 2018.

4. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Do Wykonawcy wybranego w wyniku postępowania zostanie skierowane zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia zaproszenia bez podawania przyczyny.

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku