ZMALUJ LEGENDY BŁĘKITNEJ KRAINY - konkurs plastyczny

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych z powiatu lęborskiego.

Zależy nam na zilustrowaniu legend, których twórcami są nagrodzeni w konkursie literackim „Legendy Błękitnej Krainy” organizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną "Ziemia Lęborska - Łeba". Liczymy, że nam w tym pomożecie uczestnicząc w konkursie.

Poniżej znajdziecie PDF z legendami (Załącznik nr 2).
Odszukajcie w nim legendę przydzieloną Waszej szkole i zilustrujcie wybrany fragment z tego utworu.

Technika wykonania prac jest dowolna, format A3.

Prace należy składać do 17 kwietnia (sobota) w Dziale dla Dzieci w godzinach otwarcia biblioteki lub w papierowej teczce/kopercie do skrzynki mieszczącej się przed głównym wejściem biblioteki.

Wymagane dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, szkoła; dane opiekuna: imię i nazwisko, numer telefonu. Wszystkie dane należy umieścić na odwrocie pracy i prosimy dopisać tytuł legendy, która została zilustrowana - patrz załącznik 2.

Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1).

23 kwietnia w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  finał konkursu i ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród i dyplomów.

Prace konkursowe umieścimy również w majowym Zinie wydawanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną – jeden egzemplarz dla Was, Zin z Waszymi ilustracjami będzie również nagrodą  dla tegorocznych laureatów konkursu literackiego organizowanego przez LOT.

Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem konkursu i załącznikami poniżej.

Życzymy udanej zabawy w tworzeniu ciekawych prac i powodzenia :)

Kontakt:

Emilia Wenta,
tel. 59 8622307,
e-mail dzieciecy@biblioteka.lebork.pl,
Dział dla Dzieci (I piętro).

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku