VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wiosenny Powiew Poezji"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs recytatorski daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Dla zwycięzców zostaną zorganizowane warsztaty z aktorem Teatru Muzycznego w Gdyni  - Panem  Rafałem Ostrowkim. 

 

REGULAMIN

VIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WIOSENNY POWIEW POEZJI

im. Gustawa Holoubka


 

1. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

2. Współorganizatorzy: Lęborskie Centrum Kultury FREGATA,

3. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Lęborskim Centrum Kultury Fregata w Lęborku.

4. Zasady uczestnictwa:

- konkurs adresowany jest do uczniów w wieku od 6 do 19 lat z powiatu lęborskiego;

- jedna placówka może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej;

- konkurs będzie miał formę prezentacji jednego dowolnego utworu poetyckiego;

5. WAŻNE: w związku z licznymi pytaniami informujemy, że tematyka wiersza nie musi być związana z wiosną.

6. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

- klasy I – IV szkół podstawowych – czas trwania recytacji do 2 minut

- klasy V – VIII szkół podstawowych – czas trwania recytacji do 5 minut

- szkoły ponadpodstawowe – czas trwania recytacji do 5 minut

7. Organizator ustala kolejność występowania poszczególnych uczestników przez losowanie.

8. Jury ocenia:

- dobór repertuaru (wartość artystyczną utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- interpretację utworu (odkrywcza, zaskakująca, oryginalna, konsekwentna),

- kulturę słowa (dykcja oraz emisja głosu).

9. Jurorzy w trakcie prezentacji wierszy nie widzą wykonawców.

10. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Obok nagród rzeczowych laureaci wezmą udział w warsztatach z aktorem Rafałem Ostrowskim.

11. Skład jury:

przewodniczący jury - Adam Wiśniewski, doktorant Wydziału Zarządzania UG

Rafał Ostrowski – aktor Teatru Muzycznego w Gdyni

Bogdan Libich - były dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku,

Teresa Szczepańska - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Zofia Biskupska-Lisiecka - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Lęborku

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury.

13. Zgłoszenia na konkurs należy kierować do Pani Aleksandry Werenczuk – Hinc, tel. 59 86 22 307, e - mail: ko@biblioteka.lebork.pl. wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego, bądź dostarczyć do sekretariatu biblioteki. Zgłoszenia przyjmowane są do 12.04.2023 r.

14. Należy wytypować grupę kibiców ze szkół biorących udział w konkursie.

Grafika 1: VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wiosenny Powiew Poezji"

Zobacz także:

Konkurs Szeptem

Konkurs Szeptem

Poznajcie nagrodzonych w konkursie!
Legendy Błękitnej Krainy

Legendy Błękitnej Krainy

Napisz legendę o ziemi lęborskiej i weź udział w konkursie