Konkurs Szeptem'22

Grafika : Konkurs Szeptem'22
Grafika : Konkurs Szeptem'22
Grafika : Konkurs Szeptem'22
Grafika : Konkurs Szeptem'22
Grafika : Konkurs Szeptem'22
Grafika : Konkurs Szeptem'22

Prezentujemy zwycięzców konkursu:

KATEGORIA POEZJA

I miejsce: Aleksandra Gosz

II miejsce: Eliza Cieszyńska

III miejsce: Alicja Spierewka

KATEGORIA PROZA

I miejsce: Ewelina Syldatk

II miejsce: Julita Waloch

III miejsce: Anna Zielińska

III miejsce: Dorota Suszko

WYRÓŻNIENIE za teksty w prozie i poezji otrzymała: Karina Gajkowska

Slam wygrała: Zuzanna Jereczek

 


Tradycyjnie w okresie świąt i na początku roku biblioteka zachęca młodzież do tworzenia literatury i pisania własnych utworów. Może warto zacząć nowy rok od napisania wiersza czy też prozy na konkurs?

Dzięki udziałowi w konkursie Szeptem można otrzymać swój pierwszy tomik i zaistnieć w gronie twórców. Dodatkowo dla osób lubiących występować jest możliwość zaprezentowania swoich utworów na slamie poetyckim, podczas rozstrzygnięcia konkursu 11 lutego. Jest to wyjątkowa okazja aby publiczność mogła wyrazić swoją opinię i poznać nieznane dotąd utwory. 

REGULAMIN KONKURSU SZEPTEM ‘22

Konkurs literacki

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) i szkół ponadpodstawowych z powiatu lęborskiego.

2. Konkurs obejmuje poezję i prozę o dowolnej tematyce.

3. Prace w kategorii poezji powinny obejmować od 1 do 4 wierszy

4. Prace w kategorii prozy: fanfik, nowela, opowiadanie, reportaż, felieton, lub esej powinny obejmować do 5 stron maszynopisu.

5. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać do 24 stycznia 2022 r.:

- do trezora (wrzutnia przy wejściu do biblioteki)

- lub do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

- lub w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl

6. Prace należy opatrzyć jedynie pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonym formularzu zgłoszeniowym (dostępny na stronie biblioteki).

7. Przysłanie pracy na konkurs oznacza zgodę na publikację tekstów w publikacjach organizatorów w formie drukowanej i on-line.

8. Każdy laureat konkursu otrzyma tomik ze zbiorem nagrodzonych tekstów. 

9. Dla najbardziej obiecującego młodego twórcy zostanie zorganizowany specjalny wieczór autorski z możliwością wydania pierwszej książki.

10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 lutego 2022 r. o godz. 17.00.

Slam poetycki

1. Podczas finału konkursu 11 lutego o godz. 17.00 zostanie zorganizowany slam poetycki polegający na prezentacji  przez twórcę WŁASNEGO tekstu.

2. Udział w slamie jest nieograniczony i mogą wziąć w nim udział młodzież, studenci i osoby dorosłe.

3. Uczestnik slamu przygotowuje od 2 do 6 wierszy i prezentuje je publicznie. Maksymalny czas prezentacji jednego utworu 3 minuty.

4. Występujący nie może korzystać z rekwizytów ani muzyki,

5. Wyboru najciekawszego utworu dokonuje publiczność przez głosowanie.

6. Zwycięzca slamu otrzyma nagrodę finansową.

7. Aby wziąć udział w slamie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie bibliotek i wysłać do 24 stycznia 2022 na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Aleksandra Werenczuk-Hinc z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE OSOBOWE: Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Cykman – e:mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.
  4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,

2.       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „Szeptem ‘21”,

4.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,

6.       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7.       podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

Zobacz także:

Konkurs Szeptem'22

Konkurs Szeptem'22

Poznajcie zwycięzców konkursu!
Łasuch biblioteczny

Łasuch biblioteczny

Konkurs czytelniczy dla dzieci w 2022 r. już trwa.