Konkurs Szeptem

Grafika : Konkurs Szeptem
Grafika : Konkurs Szeptem
Grafika : Konkurs Szeptem
Grafika : Konkurs Szeptem
Grafika : Konkurs Szeptem
Grafika : Konkurs Szeptem
Grafika : Konkurs Szeptem

Tradycyjnie w okresie świąt i na początku roku biblioteka zachęca młodzież do tworzenia literatury i pisania własnych utworów. Może warto zacząć nowy rok od napisania wiersza czy też prozy na konkurs?

Dzięki udziałowi w konkursie Szeptem można otrzymać swój pierwszy tomik i zaistnieć w gronie twórców. Dodatkowo dla osób lubiących występować jest możliwość zaprezentowania swoich utworów na slamie poetyckim, podczas rozstrzygnięcia konkursu 14 lutego 2023 r. Jest to wyjątkowa okazja aby publiczność mogła wyrazić swoją opinię i poznać nieznane dotąd utwory.

REGULAMIN KONKURSU SZEPTEM ‘23

Konkurs literacki

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych (kl. VII – VIII) i szkół ponadpodstawowych z powiatu lęborskiego.

2. Konkurs obejmuje poezję i prozę o dowolnej tematyce.

3. Prace w kategorii poezji powinny obejmować od 1 do 4 wierszy

4. Prace w kategorii prozy: fanfik, nowela, opowiadanie, reportaż, felieton, lub esej powinny obejmować do 5 stron maszynopisu.

5. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać do 31 stycznia 2023 r.:

- do trezora (wrzutnia przy wejściu do biblioteki)

- lub do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

- lub w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl

6. Prace należy opatrzyć jedynie pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonym formularzu zgłoszeniowym (dostępny na stronie biblioteki).

7. Prace należy przesłać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (w formacie .doc lub .odt) na adres: szeptem@biblioteka.lebork.pl.

8. Przysłanie pracy na konkurs oznacza zgodę na umieszczenie tekstów w publikacjach organizatorów w formie drukowanej i on-line.

9. Każdy laureat konkursu otrzyma tomik ze zbiorem nagrodzonych tekstów. 

10. Dla najbardziej obiecującego młodego twórcy zostanie zorganizowany specjalny wieczór autorski z możliwością wydania pierwszej książki.

11. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 14 lutego 2023 r. o godz. 17.00.

 

Slam poetycki

1. Podczas finału konkursu 14 lutego o godz. 17.00 zostanie zorganizowany slam poetycki polegający na prezentacji przez twórcę WŁASNEGO tekstu.

2. Udział w slamie jest nieograniczony i mogą wziąć w nim udział młodzież, studenci i osoby dorosłe.

3. Uczestnik slamu przygotowuje 4 - 6 autorskich wierszy i prezentuje je publicznie. Maksymalny czas prezentacji jednego utworu 3 minuty.

4. Występujący nie może korzystać z rekwizytów ani muzyki,

5. Wyboru najciekawszego utworu dokonuje publiczność przez głosowanie.

6. Zwycięzca slamu otrzyma nagrodę finansową.

7. Aby wziąć udział w slamie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku i wysłać do 31 stycznia 2023 na adres:szeptem@biblioteka.lebork.pl

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Aleksandra Werenczuk-Hinc z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: ko@biblioteka.lebork.pl.


 

DODATKOWE INFORMACJE:

DANE OSOBOWE: Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.

  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Cykman – e:mail: komputeryzacja@biblioteka.lebork.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w konkursie.

  4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,

2.       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „Szeptem ‘21”,

4.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,

6.       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7.       podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

 

Zobacz także:

Zostań molem prasowym

Zostań molem prasowym

Zostań molem prasowym - 16. edycja
Legendy Błękitnej Krainy

Legendy Błękitnej Krainy

Napisz legendę o ziemi lęborskiej i weź udział w konkursie
Dla najaktywniejszych

Dla najaktywniejszych

Tytuł "Czytelnika Roku" czeka na pasjonatów czytania. Zachęcamy do udziału.