Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ

Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ
Grafika : Konkurs fotograficzny "Jak z okładki" JEDZENIE x NAMIĘTNOŚĆ

Konkurs fotograficzny "Jak z okładki"

III edycja JEDZENIE X NAMIĘTNOŚĆ

Celem konkursu jest upowszechnianie literatury w niekonwencjonalny sposób. Konkurs jest kontynuacją wystawy „Jak z okładki”, gdzie w role modelek wcieliły się bibliotekarki. Podczas II edycji konkursu napłynęło dużo ciekawych zdjęć, głównie portretów odtwarzających okładki książek w pośredni lub bezpośredni sposób. Za pomocą fotografii można wyrazić wiele, odtworzyć klimat epoki, nawiązać do tematyki, tytułu czy okładki książki. Tym razem proponujemy temat JEDZENIE X NAMIĘTNOŚCI, który ma szeroki zakres. Zachęcamy do poszukiwań ciekawych okładek, które w artystyczny sposób nawiązują do tematu. Może to być kompozycja z owoców czy też stylizowany portret w kuchni albo dłoń muskająca jabłko... Podsyłamy kilka propozycji okładek jako inspiracje.  

Zachęcamy do udziału pasjonatów fotografii i książek, amatorów fotografii, profesjonalnych fotografów, kluby fotograficzne, bez ograniczeń wiekowych.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Jak z okładki”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku

 2. Konkurs jest adresowany do osób z powiatu lęborskiego oraz związanych z ziemią lęborską i nie ma ograniczeń wiekowych.

 3. Na konkurs należy nadsyłać zdjęcia inspirowane okładką książki, nawiązującą do tegorocznej tematyki: JEDZENIE X NAMIĘTNOŚCI. Zachęcamy do sięgania po okładki, które w artystyczny sposób podejmują temat jedzenia. Może to być tylko delikatny akcent, jak kubek herbaty czy soczyste truskawki w dłoniach. Można także odtworzyć jedzenie jako obraz, w stylu martwej natury czy też innej artystycznej kompozycji. Również portret z akcentem kulinarnym wpasuje się w tę tematykę.

 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.

 5. Wymogi techniczne dotyczące zgłaszanych prac:
  - format: jpg, tiff,
  - jakość pozwalająca na wydruk zdjęcia w formacie co najmniej A3,
  - rozmiar pliku nieprzekraczający 10 MB,
  - dłuższy bok zdjęcia w przedziale 3000-5000 pixeli,
  - nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko autora,
  - dopuszcza się stosowanie fotomontaży i obróbkę w programach graficznych.

 6. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej do 13 kwietnia 2023 r. na adres mbp.lebork.konkursy@gmail.com wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego, bądź dostarczyć do sekretariatu biblioteki (dostępny poniżej)

 7. Prace dostarczone po terminie lub niespełniające regulaminowych wymogów nie wezmą udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz naruszających prawa osób trzecich.

 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 9. Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięskie prace, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy. Nagrodą główną w konkursie za zajęcia I miejsca jest  300 zł. Za zajęcie II i III miejsca oraz wyróżnienia laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. O ilości nagrodzonych prac, przyznanych nagrodach i formie ich wyeksponowania decydują organizatorzy konkursu

 10. O zakwalifikowaniu prac na wystawę laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie.

 11. Ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy odbędzie się 20 maja w Wieży Ciśnień w Lęborku.

 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu bądź odwołania konkursu.

Zobacz także:

Konkurs Szeptem

Konkurs Szeptem

Poznajcie nagrodzonych w konkursie!
Zostań molem prasowym

Zostań molem prasowym

Pod koniec każdego roku kalendarzowego Czytelnia Naukowa organizuje konkurs „Zostań molem prasowym!” Zwycięzcą zostaje osoba, która...
Dla najaktywniejszych

Dla najaktywniejszych

Tytuł "Czytelnika Roku" czeka na pasjonatów czytania. Zachęcamy do udziału.
Łasuch biblioteczny

Łasuch biblioteczny

Zachęcamy wszystkich, którzy zechcieliby dołączyć do grona NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW 2023 roku do odwiedzin naszej biblioteki