NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA - WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku – Wypożyczalnia dla dorosłych
rodzaj umowy: umowa o pracę
wymiar czasu pracy:1/2  etatu, 20 h tygodniowo
praca jednozmianowa
zatrudnienie: od maja 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe
znajomość literatury pięknej,
praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów,

umiejętność pracy z ludźmi, 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:
komunikatywność,
wysoka kultura osobista,
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

 preferowane doświadczenie zawodowe.
 

3. Zakres podstawowych czynności:
udostępnianie zbiorów,
dobór, selekcja i skontrum zbiorów,
dbałość o stan powierzonego zbiorów,
organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych.

4. Wymagane dokumenty:
CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

5. Forma i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku
ul. Armii Krajowej 16
84-300 Lębork
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.
Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny, a po uzyskaniu pozytywnej opinii na czas nieokreślony.

 

 

Zobacz także:

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży. Spotykamy się o godz 15.00. Czytamy tylko dobre książki. Zapraszamy
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

"Kurator" Zbigniew Kruszyński
Noc muzeów

Noc muzeów

Zapraszamy także do nas w czasie Nocy Muzeów 21 maja w godz. 18.00 - 21.00
Gruzini o Gruzji

Gruzini o Gruzji

Zapraszamy 19 listopada o godz. 18.00 do Klubu Biblioteki na spotkanie z Dariuszem Bojanowskim o Gruzji widzianej oczyma jej mieszkańców. Wstęp...