Spotkanie z przyrodą. Środowisko przyrodnicze Lęborka

SPOTKANIE Z PRZYRODĄ. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LĘBORKA
aut. Włodzimierz Mieńko, Marek Ziólkowski
Stron 51, fot.; opr. miękka
cena 15 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Niezwykle interesująca ksiązka opisująca w wyczerpujący sposób walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu miasta Lęborka. Publikację wzbogacają kolorowe fotografie atrakcyjnych zakątków miasta i zwierząt, które autorzy zdjęć uchwycili w zurbanizowanej przestrzeni.
Spis treści
2. Charakterystyka środowiska abiotycznego
2.1 Położenie i ogólna charakterystyka miasta. Morfologia terenu
2.2 Budowa geologiczna i gleby
2.3 Warunki hydrologiczne
2.4 Klimat
3. Charakterystyka środowiska biotycznego (oprac. Włodzimierz Mienko)
3.1 Szata roślinna Leborka
3.1.1. Flora roślin naczyniowych
3.1.2 Zbiorowiska roślinne
3.2 .Świat zwierząt: Ryby; Płazy; Gady; Ptaki; Ssaki
4. Walory przyrodnicze Lęborka. Formy ochrony przyrody i krajobrazu na obszarze miasta

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku