Lębork na pięciolinii. Kronika muzyczna miasta od 1945 roku.

LĘBORK NA PIĘCIOLINII. KRONIKA MUZYCZNA MIASTA OD 1945 ROKU
autor: Lucyna i Wojciech Siedlikowie
Stron 560, il., fot. mapy; opr. twarda
cena 80 zł PROMOCJA tylko 40 ZŁ,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki
Bogata historia rozwoju muzyki związanej z naszym miastem doczekała się pierwszego ujęcia faktograficznego. Książka jest sumienną próbą syntetycznej prezentacji aktywności kulturalnej w sferze szeroko rozumianej muzyki od 1945 roku do czasów współczesnych. Dzieje muzyki i artystów działających na rodzimych terenach pokazują zmienność powodowaną panującymi realiami czy kaprysem politycznym - czynnikami nie zawsze korzystnymi dla prawdziwej natury tej ekspresyjnej sztuki. Jednak  gdy w grę wchodzi jej rzeczywiste piękno, jest ona w stanie się obronić i przetrwać do dziś, chociażby w postaci dokumentów, starych fotografii czy przekazów ustnych.
Wydawnictwo zawiera opis placówek kultury, które prowadziły, bądź nadal prowadzą, działalność muzyczną Przedstawia działania w zakresie wychowania muzycznego w lęborskich szkołach, historię zespołów pieśni i tańca, orkiestr, chórów. W myśl powiedzenia, iż muzyka niejedno ma imię, opracowano w formie oddzielnych haseł problematykę dotyczącą muzyki kaszubskiej, kościelnej, rozrywkowej i rockowej. (Rozdział Muzyka rockowa napisali Mirosław Stolz i Adam Sakowicz)
Publikacja prezentuje ciekawą galerię osobowości, które w Lęborku zaczynały lub kontynuują swoją karierę artystyczną. Zaprezentowano działania muzyczne podczas imprez masowych, jak również cykliczne imprezy muzyczne niemuzycznych instytucji. Osobny rozdział poświęcono Muzykaliom Lęborskim, które stały się przyczynkiem do powstania niniejszej publikacji, jako ostatnia część tryptyku poświęconego Jurkowi Pomorskiemu. Autorom udało się zarchiwizować utwory muzyczne związane z naszym miastem. Są to hejnały, hymny szkół oraz piosenki o Lęborku W kalendarium umieszczono informacje o zdarzeniach muzycznych, które miały miejsce w opisywanym okresie. Całość uzupełnia bogaty materiał zdjęciowy oraz indeks osobowy zawierający ponad 1000 nazwisk i indeks lokalnych zespołów muzycznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku