Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu: materiały z sesji popularnonaukowej

HISTORIA I LITERATURA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I GRUP ETNICZNYCH NA POMORZU: MATERIAŁY Z SESJI POPULARNONAUKOWEJ
red. Zofia Biskupska
Stron 60; opr. miękka;
cena 10 zł,  do nabycia w wypożyczalni biblioteki

Spis treści:
Mniejszości narodowe w pomorskiej przestrzeni regionalnej, prof.dr hab.Andrzej Chodurski
Piewcy stepowej Hellady. O ukraińskiej poezji w Polsce, dr Tadeusz Korabiewicz
Drogi rozwoju literatury kaszubskiej w XIX i XX wieku a jej stan obecny, prof.dr hab. Jęzef Borzyszkowski
Niemiecka ludność Lęborka po II wojnie światowej, dr Bogdan Libich
Ludność ukraińska na Pomorzu w latach 1947-1952, prof.dr hab. Roman Drozd
Kaszubski los i etos, dr Cezary Olbrach-Prodzyński
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku