Wyniki XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego

LAUREACI XXX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO im. M.STRYJEWSKIEGO 

Nagroda Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego - RADOSŁAW WIŚNIEWSKI (Kiełczów)

W KATEGORII POEZJI:

I nagroda Burmistrza Miasta Lęborka - Marcin Królikowski  (Warszawa)
II nagroda Rady Miejskiej w Lęborku - Karol Graczyk  (Toruń)
III nagroda - Ewa Włodarska (Białystok)

W KATEGORII PROZY:

I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego - Anna Piliszewska (Wieliczka)
II nagroda Rady Powiatu Lęborskiego - Krzysztof Martwicki  (Płońsk)
III nagroda - Aleksandra Majdzińska (Stara Dąbrowa)

NAGRODY SPECJALNE:

Burmistrza Miasta Lęborka - Paulina Czajkowska (Gęś)

Nagroda im. Józefa Majkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku - Katarzyna Michalewska (Dąbrowa k.Poznania)

Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Hanna Makurat (Gdańsk)
Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Krystyna Lewna (Godętowo)
Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Lęborku - Jerzy Hoppe (Rumia)

 

Finałową galę jubileuszowego XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego, która odbywa się tradycyjnie w ostatni piątek listopada,  poprzedziły imprezy towarzyszące.

23 listopada 2015 r. odbył się pierwszy w Lęborku slam poetycki, czyli pojedynek poetów. Twórcy przedstawili po jednym wierszu. Najlepszego autora wieczoru wybrała publiczność, oceniając zarówno treść wierszy, jak i umiejętności oratorskie poety. Sensacją było zwycięstwo ukraińskiej poetki, Galiny Czernycz, która prezentowała swoje teksty w języku ukraińskim.

25 listopada 2015 r.  gościliśmy na spotkaniu autorskim Jacka Dehnela - poetę, tłumacza, prozaika, publicystę i malarza, naszego laureata z 2003 r. Otrzymał on nagrodę specjalną i statuetkę „Laureata Laureatów” Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. Spośród laureatów trzydziestu edycji konkursu został uznany za osobę, która według opinii polskich krytyków i znawców literatury najmocniej i najciekawiej  zapisała się w  polskiej literaturze.

27 listopada 2015 r. w sali Lęborskiego Centrum Kultury Fregata odbyła się oficjalna gala wręczenia nagród XXX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych miasta Lęborka i powiatu lęborskiego, laureaci, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzona publiczność. Galę poprowadzili: Aleksandra Werenczuk – Hinc oraz Adam Wiśniewski.

Na początku odbył się Turniej Jednego Wiersza,  w którym zaprezentowano publiczności w formie spektaklu sześć wybranych utworów nadesłanych na konkurs. W etiudach wystąpił Zespół Tańca Dawnego „La Danza Antica” z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku pod kierownictwem Teresy Szczepańskiej.  Wiersze zaprezentowali uczniowie lęborskich szkól ponadgimnazjalnych. Najwięcej głosów otrzymał tekst Marcina Królikowskiego „Jesienne porządki” (wiersz prezentowała Justyna Horbacz). Nagrodę publiczności ufundował Burmistrz Lęborka.

Z okazji jubileuszu XXX-lecia konkursu zgromadzeni goście obejrzeli  prezentację multimedialną ze zdjęciami z finałów konkursu z poprzednich lat przygotowaną przez firmę WIFOT.pl.

Symboliczne podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w organizację konkursu otrzymał Roman Pryl – juror i współtwórca konkursu. Nagrodę i podziękowanie z okazji 20-lecia pracy jako dyrektor MBP w Lęborku oraz jako współorganizator konkursu otrzymała Zofia Biskupska -Lisiecka.

W trakcie imprezy tradycyjnie już można było kupić almanach z nagrodzonymi utworami, ilustrowany grafikami lęborczanki Ewy Kardas.

Wieczór z literaturą zakończył się recitalem „Miłość w Paryżu” w wykonaniu Doroty Lanton z towarzyszeniem Marka Stefankiewicza i Bogusława Nowickiego.  Piosenkarka wykonała najpiękniejsze francuskie piosenki o miłości z repertuaru Edith Piaf, Juliette Greco, Carli Bruni, Jacquesa Brela i Yves Montanda.

 

     

Kliknij aby obejrzeć więcej zdjęć z naszej galerii

FOTORELACJA firmy WIFOT

______________________________________________________________   

 

3 listopada 2015 r. w Gdyni odbyło się posiedzenie jury w składzie: Kazimierz Nowosielski (przewodniczący), Wojciech Boros, Małgorzata Borzeszkowska, Daniel Odija i Bożena Ugowska. Jury wybrało najciekawsze i najlepsze utwory. 

 

______________________________________________________________

 

2 października 2015 r. odbyło się komisyjne otwarcie prac nadesłanych na XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego. Wpłynęło ogółem 239 prac, w tym:

- 127 w kategorii prozy,

- 112 w kategorii poezji  (w tym 11 tekstów kaszubskich i 6 tekstów lęborskich).

Cztery nadesłane prace odrzucono ze względów formalnych, ponieważ nie spełniały wymogów określonych w regulaminie.

______________________________________________________________

JUBILEUSZOWY XXX OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU

REGULAMIN

1.    Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2.    Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3.    Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

4.    Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

5.    Na konkurs należy nadsyłać w 5 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane oraz nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16,      84-300 Lębork, upływa 30 września 2015r.

6.    Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7.    Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy.

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

-    Burmistrza Miasta Lęborka – nagroda publiczności

-    nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia

-    Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja

-    Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – proza.

8.    Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów (także on-line) i prasie bez wynagrodzenia.

9.    Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

10.    Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

11.    Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622307, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU

ZARZĄD I RADA POWIATU LĘBORSKIEGO

Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku

Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku