Najczęściej zadawane pytania

1.Jak mogę się zapisać?

Aby zapisać się do wypożyczalni wystarczy przyjść do biblioteki głównej lub filli i dopełnić kilku formalności:

- przeczytać regulamin wypożyczalni,
- okazać dowód osobisty,
- wypełnić i podpisać zobowiązanie do przestrzegania regulaminu - w przypadku osób niepełnoletnich     zobowiązanie podpisuje także rodzic lub opiekun prawny.

Zapisana osoba otrzymuje kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania za zbiorów i usług biblioteki we wszystkich działach.

 

2. Czy można wypożyczyć książki bez karty?

Do wypożyczenia książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych konieczna jest karta biblioteczna wydawana przy zapisie do biblioteki.

 

3. Czy można oddać książki bez karty?

W przypadku zwracania książek karta nie jest konieczna.

 

4. Czy książki może oddać inna osoba, niż ta, która je wypożyczyła?

Zwrotu książek nie musi dokonywać osobiście właściciel konta.

 

5. W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki?

Przedłużenie terminu zwrotu książek (prolongata) jest możliwe  jeśli termin zwrotu nie został przekroczony i jeżeli na daną pozycję nie ma rezerwacji. Jeśli termin zwrotu książki już minął prolongowanie książki nie jest możliwe zarówno przez czytelnika na koncie on line jak i przez pracownika biblioteki.

 

6. Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki w Dziale dla Dorosłych i na Filii nr 1?

Program automatycznie nalicza kary za przetrzymane książki. Za każdy dzień przetrzymania naliczana jest kara w wysokości 10 groszy od sztuki.

 

7.  Jaki jest system naliczania kar za przetrzymanie w Dziale dla Dzieci i Młodzieży?

W przypadku Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży opłata za przetrzymanie zbiorów jest kwotą ryczałtową i wynosi 3 zł od osoby za każdy rozpoczęty mięsiąc przetrzymania.

Uwaga! Inaczej jest z posiadaczami abonamentów na gry planszowe. Gry można wypożyczyć na okres 2 tygodni i po tym czasie naliczana jest kara 1 zł za każdy przetrzymany dzień pomnożone przez ilość gier.

 

8.  Czy jeśli oddałem/am książkę, ale nie uiściłem/am kary mogę nadal wypożyczać?

Pracownik biblioteki odblokowuje konto dopiero po uiszczeniu kary i wówczas można wypożyczać kolejne pozycje.

 

9. Zgubiłem kartę biblioteczną - co muszę zrobić?

W przypadku zagubienia karty bibliotecznej należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z pracownikiem biblioteki. Zablokowanie zagubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę na Państwa konto książek bądź innych materiałów bibliotecznych. Wyrobienie kolejnej karty kosztuje 5 zł.

 

10. Jestem zapisany w Filii nr 1 przy ul. Kościuszki, co zrobić aby móc wypożyczyć książki w bibliotece przy ul. Armii Krajowej?

Karta, którą otrzymaliście Państwo w jednej z placówek Biblioteki Miejskiej w Lęborku
(np. w Filii nr 1) uprawnia do korzystania ze wszystkich pozostałych placówek bez żadnych formalności.

 

11. Czy książkę wypożyczoną w jednej placówce można zwrócić w innej?

Książkę można zwrócić tylko w tej placówce, w której została wypożyczona.

 

12. Czy każdą książkę można zarezerwować?

Zarezerwować można tylko te książki, które są wypożyczone. Nie ma możliwości rezerwowania książek dostępnych w danym momencie.

 

13. Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji?

Czytelnik może zarezerwować na swoim koncie maksymalnie 10 pozycji.


14. Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na telefon komórkowy?

Aktywacji dokonuje na wasze życzenie pracownik biblioteki.


15. Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na e-mail?

Aktywacji dokonuje sam czytelnik logując się przez Internet na swoje konto biblioteczne i wpisując w odpowiednią rubrykę swój adres e-mail.


16. Jak zalogować się na swoje konto biblioteczne przez Internet?

Aby zalogować się na swoje konto konieczne jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej (wydawanej przez bibliotekę). Na karcie widnieją dwie liczby: sześciocyfrowy NUMER i dziewięciocyfrowy PIN. W celu zalogowania się na swoje konto należy wybrać opcję ZALOGUJ SIĘ i wpisać NUMER oraz PIN we wskazane miejsca.


17. Ile czasu od chwili powiadomienia o rezerwacji książka czeka na odebranie?

W powiadomieniu o rezerwacji (sms lub e-mail) podany jest termin (data dzienna), do którego najpóźniej należy odebrać książkę. Po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 

18. Czy biblioteka przyjmuje książki darowane od czytelników?         

Przyjmujemy pozycje aktualne i w dobrym stanie. Darów prosimy nie wrzucać do trezora (skrzyni przed wejściem do biblioteki).
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku