Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Jeżeli czytelnikowi potrzebne są książki, których nie ma w naszych zbiorach, Biblioteka może sprowadzić je z innej biblioteki w Polsce.

Koszty przesyłki pokrywa czytelnik w formie ryczałtu w wysokości 10 zł za pierwszą książkę i 5 zł za każdą następną. W przypadku, gdy książka jest uznana za cenną i Biblioteka przesyła ją jako paczkę wartościową, czytelnik w całości pokrywa koszty takiej przesyłki.

Wypożyczalnią międzybiblioteczną zajmuje się Czytelnia Naukowa.
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku