ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE  PODCZAS PANDEMII

Zasady obowiązujące osoby korzystające z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 

 1. W okresie zagrożenia epidemicznego Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku funkcjonuje reżimie sanitarnym, z ograniczoną liczbą odbiorców usług bibliotecznych i dostępem do zbiorów. 

 2. W pomieszczeniach nie może przebywać więcej osób niż liczba określona na tablicy informacyjnej przy wejściu do każdego pomieszczenia.

 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie biblioteki zobowiązane są do:
  - dezynfekcji dłoni,  
  - przebywania w bibliotece w maseczkach,
  - zachowania bezpiecznej odległości,
  - skrócenia czasu przebywania do niezbędnego minimum,
  - stosowania się zasad obowiązujących w bibliotece.

 4. Czytelnicy zobowiązani są do zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych wyłącznie do wrzutni znajdującej się przy wejściu do biblioteki.

 5. Nie jest zalecane podawanie karty bibliotecznej.

 6. Wskazane jest, aby czytelnicy korzystali w domu z katalogu internetowego biblioteki i przychodzili z listą poszukiwanych tytułów.

 7. Zalecane jest telefoniczne lub e-mailowego zamawianie pozycji znajdujących się na półkach i ich odbiór po otrzymaniu informacji o ich przygotowaniu w ciągu 2 dni.

 8. Zalecane jest opuszczanie biblioteki specjalnie przygotowanym tylnym wyjściem.

 9. Do odwołania nie można korzystać z szatni.

 10. Użytkownicy w czasie pobytu w bibliotece powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

zaktualizowano 12 lutego 2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku