Eurobusiness

Eurobusiness to jedna z najbardziej uznanych i najpopularniejszych gier planszowych na świecie, bez wątpienia zasługująca na miano „kultowej”. Zadaniem jest zgromadzić jak największy majątek poprzez kupowanie nieruchomości i zarabianie na nich (hotele). Grę rozpoczyna gracz, który dwiema kośćmi wyrzuci największą liczbę oczek. Uczestnicy kolejno przemieszczają się po planszy o ilość pól odpowiadającą wyrzuconej liczbie. Każda z czterech stron planszy, po której się poruszają, jest zajmowana przez państwa znajdujące się w określonej części Europy: południe jest reprezentowane przez Grecję i Włochy, zachód przez Hiszpanię i Wielką Brytanię, północ przez państwa Beneluxu – Belgię, Holandię i Luksemburg – a także Szwecję, a wschód to Republika Federalna Niemiec (nazwa funkcjonuje niezmieniona, mimo że państwo już nie istnieje) oraz Austria. Gracz przesuwając pionek po planszy otrzymuje prawo pierwokupu nieruchomości w odwiedzanych miastach. Na początku gry każdy uczestnik dysponuje jedynie budżetem 3000 dolarów. 

Gra przeznaczona dla 2-5 osób od 14 lat.

Źródło: www.3kropki.pl

Sprawdź dostępność w katalogu

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku