Rodacy!

W spotkaniu premierowym gry udział wzięli uczniowie lęborskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół nr 3 - Szkoły Podstawowej nr 4, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Centrum Edukacyjnego. 

Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pani Alicja Zajączkowska, podkreśliła cel obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę i zachęciła młodzież do zapoznania się z lokalną historią miasta.

Gracze pogłębili swoją wiedzę na temat ważnych postaci związanych z historią Lęborka: Henryka Kellera, Jana Skorba, Juliana Węgrzynowicza, Edwarda Bieszki, Mieczysława Stryjewskiego i innych. Korzystający z aplikacji gry dowiedzieli się m.in., jakie  motto towarzyszyło oddziałowi gen. Stanisława Sosabowskiego oraz w którym budynku mieszkał poeta Stryjewski.

ZASADY

 • Wymogiem udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z zainstalowaną bezpłatną aplikacją ActionTrack i włączoną usługą lokalizacji.  Po zainstalowaniu aplikacji AT i ściągnięciu gry na urządzenie nie jest konieczny dostęp do internetu
 • W sklepie GooglePlay znajdujemy i instalujemy bezpłatną aplikację ActionTrack
 • Po zainstalowaniu z listy usługodawców wybieramy „Biblioteka Lebork”
 • Na liście gier znajdujemy i ściągamy grę "Rodacy!”
 • Gra uruchamia się automatycznie przy wejściu w obszar startowy.

UWAGA: niektóre urządzenia mogą czasowo „gubić” ustawienia GPS i źle sygnalizować kierunek strzałki. W takiej sytuacji należy kierować się przede wszystkim ilością metrów jaka pozostała do najbliższego punktu i udać w kierunku, w którym licznik metrów się zmniejsza.

REGULAMIN
Mobilna gra terenowa „Rodacy!"

 1. Organizatorem gry terenowej „Rodacy!” zwanej dalej Grą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Uczestnicy przystępują do Gry indywidualnie lub w maksymalnie trzyosobowych drużynach, Dalej zwani są Graczem.
 3. Dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć w grze pod opieką dorosłych.
 4. Gracz rejestruje się w Grze, poddając swoje imię lub nick.
 5. Zadaniem Gracza jest przejście całej trasy Gry i wykonanie zadań pojawiających się na poszczególnych etapach. Poprawne wykonanie zadań odnotowywane jest w aplikacji ActionTrack.
 6. Gra kończy się w momencie, gdy Gracz dotrze na metę.
 7. Zwycięzcą Gry zostaje Gracz, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów u dwóch lub więcej Graczy, decyduje najkrótszy czas przejścia całej trasy.
 8. Niedozwolone jest utrudnianie Gry innym uczestnikom i jest ono jednoznaczne z dyskwalifikacją.
 9. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Graczy i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry, mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń.
 11. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku