(NIE)kryminalne zagadki Lęborka

Znamy wyniki pierwszej gry miejskiej na urządzenia mobilne. Zwycięzcą została drużyna Trojaczki, która zgromadziła 735 szelągów. Kolejne drużyny zdobyły:

Staś - 605 szelągów

Jednorożce - 438 szelągów

Igor i Maja - 395 szelągów

Żyrafy Żądza - 375 szelągów
..

Od tej chwili "(Nie)kryminalne zagadki Lębork" są już ogólnodostępne i można zmierzyć się z zadaniami i poznawać tajemnice miasta w dowolnej chwili. Wystarczy pobrać na smartfona bezpłatną aplikację Action Track i dalej postępować z niżej opisanymi ZASADAMI. 
Życzymy miłej zabawy i czekamy na użytkownika, który osiągnie maksa, czyli zdobędzie 1000 szelągów.

  

________________________________

19 lipca startuje pierwsza w Lęborku gra terenowa na urządzenia mobilne. Stworzona przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku i Krzysztofa Siwkę, przetestowana przez drużynę Żywioły z lęborskiego hufca ZHP odkrywa przed uczestnikami nieznane miejsca, fakty i historie związane z naszym miastem.  

Będzie można dowiedzieć się gdzie odkryto największy skarb, jakie królowe odwiedziły Lębork; gdzie był Łabędzi Staw czy Góra Szubieniczna. Materiały informacyjne i ikonograficzne połączone są, jak w każdej grze terenowej, z zagadkami, rebusami i zadaniami do wykonania, za które uczestnicy otrzymują srebrne szelągi.

Oficjalna inauguracja gry odbędzie się 19 lipca o godz. 11. Na zwycięzców czekają nagrody. 

ZASADY

 • Wymogiem udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z systemem Android  z zainstalowaną bezpłatną aplikacją ActionTrack i włączoną usługą lokalizacji.  Po zainstalowaniu aplikacji AT  i ściągnięciu gry na urządzenie nie jest konieczny dostęp do internetu
 • W sklepie GooglePlay znajdujemy i instalujemy bezpłatną aplikację ActionTrack
 • Po zainstalowaniu z listy usługodawców wybieramy „Biblioteka Lebork”
 • Na liście gier znajdujemy i ściągamy grę „(Nie)Kryminalne zagadki Lęborka”
 • Hasło do gry: podane zostanie w dniu inauguracji gry
 • Po wejściu do gry aplikacja kieruje na start, który znajduje się na początku ul. Staromiejskiej.
 • Gra uruchamia się automatycznie przy wejściu w obszar startowy.
 • Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w powerbank

UWAGA: niektóre urządzenia mogą czasowo „gubić” ustawienia GPS i źle sygnalizować kierunek strzałki. W takiej sytuacji należy kierować się przede wszystkim ilością metrów jaka pozostała do najbliższego punktu i udać w kierunku, w którym licznik metrów się zmniejsza.

 

REGULAMIN
Mobilna gra terenowa „(Nie)Kryminalne zagadki Lęborka"
19 lipca 2018, godz. 11-12

 1. Organizatorem gry terenowej „(Nie)Kryminalne zagadki Lęborka” zwanej dalej Grą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 2. Uczestnicy przystępują do Gry indywidualnie lub w maksymalnie trzyosobowych drużynach, Dalej zwani są Graczem.
 3. Dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć w grze pod opieką dorosłych.
 4. Gracz rejestruje się w Grze, poddając swoje imię lub nick.
 5. Zadaniem Gracza jest przejście całej trasy Gry i wykonanie zadań pojawiających się na poszczególnych etapach. Poprawne wykonanie zadań odnotowywane jest w aplikacji ActionTrack.
 6. Gra kończy się w momencie, gdy Gracz dotrze na metę.
 7. Zwycięzcą Gry zostaje Gracz, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów u dwóch lub więcej Graczy, decyduje najkrótszy czas przejścia całej trasy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, 19.07.2018, godz. 14.00
 8. Niedozwolone jest utrudnianie Gry innym uczestnikom i jest ono jednoznaczne z dyskwalifikacją.
 9. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Graczy i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry, mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń.
 11. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku