Kurs komputerowy dla seniorów

Od 2014 roku lat w naszej bibliotece seniorzy mogą poznawać tajniki obsługi komputera i poruszania się w internecie. Przez ten okres przeszkoliliśmy już setki lęborczan, którzy mogą sprawnie funkcjonować w wirtualnym świecie. Zajęcia są w formie warsztatów i każdy uczestnik pracuje na oddzielnym stanowisku komputerowym, można również przyjśc z własnym laptopem.

Szkolenia trwają przez miesiąc i odbywają się we wtorki i czwartki przed południem. Organizujemy zwykle dwie grupy - dla początkujących i dla zaawansowanych. Szkolenia odbywają się na komputerach bibliotecznych. Można także przyjść z własnym laptopem. Opłata za udział jest symboliczna i wynosi 20-30 zł. 

Kolejne tury szkoleń organizujemy w momencie gdy zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. Prosimy więc o zgłoszenia telefoniczne pod numer tel. 59 86 22 307. Można także po prostu przyjśc do sekretariatu biblioteki. O rozpoczęciu szkolenia informujemy wszystkich zainteresowanych telefonicznie.

Osoby, które już radzą sobie w sieci mogą w bibliotece skorzystać z bezpłatnego dostępu do komputera i internetu. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku